Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Under de senaste åren har erfarenheter från inträffade händelser visat på ökade förväntningar på MSB och myndighetens operativa uppdrag. Bland annat handlar det om att MSB i sin operativa roll ska blir mer drivande och inriktande i den aktörsgemensamma hanteringen av en händelse. De ökade förväntningarna sammanfaller, förutom med vunna erfarenheter, även med förändringar i vår omvärld.

Operativa avdelningen ansvarar för MSB:s operativa uppdrag att stärka samhället vid samhällsstörningar. MSB agerar operativt i tre roller; stärker nationell beredskap, driver aktörernas gemensamma hantering samt stärker aktörer med kompetens och materiel genom insatser i Sverige och i andra länder. MSB:s operativa uppdrag har ett allriskperspektiv och täcker hela hotskalan från olyckor till katastrofer, kriser och krig.

Enheten för samordning är en av fem enheter inom MSB:s operativa avdelning. Enhetens verksamhet utgörs främst av den del av det operativa uppdraget som handlar om att samordna och driva aktörernas gemensamma hantering.

Arbetsuppgifter

För att möta de ökade förväntningarna söker vi nu en utredare som ska ingå i vårt arbete att vidareutveckla MSB:s operativa roll, med särskild fokus på den aktörsgemensamma hanteringen. Bland annat handlar det om att identifiera utvecklingsfrågor kopplat till höjd beredskap, men även hur MSB i sin roll kan mäkla resurser mellan aktörer i samband med samhällsstörningar.

Din kompetensprofil

För att passa för tjänsten vill vi att du ska ha en flerårig bakgrund från utrednings- och utvecklingsarbete inom området samhällsskydd och beredskap, gärna inom något eller några av områdena; ledning och samverkan, civilt försvar, förstärkningsresurser, internationella samarbeten (EU och Nato) samt innebörden av värdlandsstöd. Om du har erfarenheter från operativt arbete är det en fördel. Det är meriterande om du har erfarenheter från att planera och genomföra övningar. 

Vi ser gärna att du har en gedigen erfarenhet från att driva utvecklingsarbete och gärna jobbar med komplexa frågeställningar där det inte finns färdiga lösningar. Vi förutsätter att du är en drivande, strukturerad och lösningsorienterad lagspelare och god skribent. Det är en fördel om du är en van och bekväm föreläsare.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet för tjänsten.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Anställningsform

Befattningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidaretjänst på heltid. MSB tillämpar provanställning.  Arbetstid utanför ordinarie kontorstid eller beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor kontakta chef för enheten för samordning, Anna Nyman eller verksamhetsansvarig, Johanna Öhman. Fackliga representanter är Daniel Hjärne (ST), Anja Holmgren (Saco-S) samt Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på telefon 0771-240 240 (vxl).

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 16 maj 2018, märkt med referensnummer 2018/72. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 
Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/72
Publicerat 2018-04-24
Sista ansökningsdag 2018-05-16

返回职位空缺页面