Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om oss
MSB driver en kunskaps- och informationsintensiv verksamhet där det är av stor vikt att rätt information hanteras i rätt processer, ofta med stöd av moderna IT-baserade tjänster. MSB eftersträvar därför en löpande verksamhetsutveckling med syfte att skapa tydliga arbetsprocesser och en effektiv informationshantering i kombination med ett modernt IT-stöd.

Verksamhetsutvecklingsfunktionen har i uppgift att ge myndighetsgemensamt stöd för verksamhets­utveckling. Vi ska leda och driva arbetet med att utveckla myndighetens informationshantering och verksamhetsprocesser. Funktionen ansvarar för ledningssystem för miljö och kvalitet samt myndighetens projekt- och förvaltningsstyrning.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att medverka i arbetet med att väga samman verksamhetens behov, krav och önskemål för att skapa effektiva verksamhetsprocesser och IT-baserade tjänster. I nära samarbete med företrädare för myndighetens verksamheter förväntas du bidra till att beskriva och analysera nuläge samt utveckla processer och informations-hantering. Du arbetar med att inventera problem och förbättringsmöjligheter och ger stöd till verksamhetsutveckling inom hela myndigheten.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom områden som systemvetenskap, verksam­hetsutveckling eller förändringsledning. Du bör ha erfarenhet från flera organisationer av arbete med verksamhetsutveckling, processmodellering och informationshantering. För tjänsten krävs god erfarenhet av verktyg som stödjer process- och verksamhetsutveckling. Du förväntas även ha erfarenhet av att leda workshops.

Du är lyhörd, ser förändringsmöjligheter och har lätt för att förklara komplexa problem och samband. Du är bra på problemlösning, har god analytisk förmåga och är strategisk, strukturerad och initiativ­tagande. Du har lätt för att skapa relationer och har mycket god samarbetsförmåga. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift förutsätts. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt
Tjänsten är placerad i Karlstad och är en tillsvidareanställning. MSB tillämpar provanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom denna befattning är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att registerkontroll kommer att genomföras.

Är du intresserad?
Kontakta gärna funktionschef Claes-Uno Brask eller verksamhetsarkitekt Magnus Einarsson om du har frågor. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (SACO), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 13 oktober 2017, märkt med referensnummer 2017/125. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Alla ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster

Anställningsform Fast stilling
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/125
Publicerat 2017-09-26
Sista ansökningsdag 2017-10-13

Tilbake til ledige stillinger