Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av cirka 20 medarbetare och ingår i verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet som består av fyra enheter med totalt 55 medarbetare. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv ska hanteras av verksamhetsområdet.  Till vardags är enheten den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid olika händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra organisatoriska delar av verksamhetsområdet. 

  • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt i viss utsträckning mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd för samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
  • CERT-SE samlar in, bedömer, analyserar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan, under och efter it-incidenter.
  • CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Vi söker nu en eller fler it-säkerhetsspecialister.

Dina arbetsuppgifter

Enskilt eller tillsammans med dina arbetskamrater arbetar du med it-säkerhetstekniska utredningar av olika natur och komplexitet. Du deltar i vårt förebyggande arbete samt hantering av it-incidenter ur ett stödjande, samverkande och informerande perspektiv. Du arbetar aktivt med att identifiera hot och sårbarheter som behöver utredas vidare. Information finner du ur de speciella informationsflöden vi har, via öppna källor eller utifrån din kunskap och erfarenhet.

Tillsammans med kollegor i olika roller kommer du bidra till spridning av insikt och kunskap via exempelvis webartiklar, blixtmeddelanden, veckobrev, snabb- och månadsrapporter eller via direktkontakt med olika typer av verksamheter. På detta sätt kommer bidrar du till ett säkrare samhälle. Du deltar i vårt operativa arbete som styrs av basplanering och därutöver av inträffade it-säkerhetshändelser.  För att få större djup inom olika it-säkerhetsområden fokuserar dina kollegor i viss utsträckning på sådana, något som kan bli omedelbart aktuellt för dig beroende på din erfarenhet.

Du kommer vissa veckor ha rollen som incidentledare i beredskap och då leda CERT-SE:s operativa arbete vid större it-incidenter. Dina arbetsuppgifter utförs under normal kontorstid men vid akuta händelser kan andra arbetstider förekomma.

Du deltar även i nationella och internationella cybersäkerhetsövningar.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling

Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt samt ett stort intresse för it-säkerhetsområdet. Du ska ha minst fyra års yrkeserfarenhet av operativsystem antingen baserade på öppen programvara eller från en microsoftbaserad miljö samt minst två års yrkeserfarenhet inom it-säkerhet.

Du är intresserad och har vana av omvärldsbevakning inom sakområdet. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.

Meriterande är erfarenhet från teknisk forensik, penetrationstest­ning, databaser, TCP/IP och av programmering. Även hantering av och utbildning i it-säkerhetsincidenter är meriterande liksom hantering av sekretessbelagd information i enlighet med offentlighets och sekretesslagen.

Utifrån din förmåga och verksamhetens behov kommer vi att förvalta och utveckla din kompetens. Kompetensutvecklingen får du via utbildningar, utmanande arbetsuppgifter samt i samarbetet med kompetenta kollegor. Även samverkan med internationella och nationella aktörer kommer att bidra till din kompetens, något du blir involverad i efter en kort tid hos oss.

Vi ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra där det yttersta målet är att leverera cybersäkerhetsnytta och att bidra till en bra arbetsplats. Du ska kunna växla mellan flera samtidiga arbetsuppgifter. Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt

Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du en rad förmåner som:

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
  • Komplettering till det allmänna pensionsavtalet
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård, i form tid och ersättningar

Tjänsten är placerad på Kungsholmen i Stockholm.  Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning och MSB tillämpar prov­anställ­ning. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Vid ansökan ska du ange ditt löneanspråk.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Christer Sandström eller ställföreträdande enhetschefer Peter Jonegård eller Robert Jonsson. Facklig företrädare är Cindy Sturesson Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 15 oktober 2017, märkt med referensnummer 2017/118. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

 Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/118
Sista ansökningsdag 2017-10-15

Tilbake til ledige stillinger