Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB Revinge bedriver utbildningar inom samhällsskydd och beredskap. Vi genomför grund – och vidareutbildningar inom räddnings- och säkerhetsområdet samt samverkansutbildningar både nationellt och internationellt. Vi är ca 100 medarbetare varav hälften är lärare.

MSB Revinge bedriver utbildningar inom samhällsskydd och beredskap. Vi är ca 100 medarbetare varav hälften är lärare. Du kommer att tillhöra den enhet som ansvarar för att tillhandahålla lokalt lednings- och verksamhetsstöd – Enheten för utbildningsstöd. Utöver säkerhets- och kvalitetsarbete ansvarar enheten för att tillhandahålla lokalt stöd till chefer och verksamhet i frågor avseende ekonomi, HR, inköp och sälj, kommunikation samt IT med tillhörande tjänster. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med uppgift att ge ett kunnigt och ändamålsenligt stöd inom säkerhets- och kvalitetsområdet. 

Tjänsten

Som säkerhetshandläggare vid MSB Revinge är du lokalt säkerhetsansvarig, vilket innebär att du, och på uppdrag av säkerhetschefen och i samverkan med enhets- och verksamhetschef, ska leda, stödja och följa upp det lokala säkerhetsarbetet och verksamhetsskyddet.

Arbetet innebär en dynamisk roll, där du ena dagen jobbar med strategiska uppgifter och andra dagen är allt ifrån ett operativt stöd till ett stöd av stor administrativ karaktär.

Dina arbetsuppgifter

Hos oss planerar, genomför och förbättrar du arbetet inom fysiskt skydd vilket bland annat omfattar rutiner för bevakning och larmhantering, kort- och behörighetsadministration och nyckelsystem/nyckelhantering, och systematiskt brandskyddsarbete/SBA. Du planerar och genomför riskanalyser samt upprättar handlingsplaner. Du skapar instruktioner och deltar i arbetet med att säkerställa den fysiska arbetsmiljön för vår personal i såväl personalutrymmen som i övningsobjekt och utbildningssituationer. I dina arbetsuppgifter ingår också att utvärdera våra arbetssätt genom exempelvis övningar. 

I din tjänst kommer du också att hantera leverantörer, lokala avtal, incidentstatistik, genomföra intern utbildning och uppföljning inom säkerhetsområdet. 

Inom kvalitetsområdet är du ansvarig för interna revisioner och det övergripande arbetet. 

Du är chefernas stöd och rådgivare inom ditt område.

Din kompetensprofil

Du har relevant akademisk utbildning inom området säkerhet och kvalité eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter.

Du har kunskaper och erfarenhet av certifieringsarbete inom ISO 9001, du bör också ha kunskaper om ISO 27001. Du har sakkunskap inom flera säkerhetsområden som exempelvis brand, lås/larm, tillträdeskontroll och bevakning.

Genom din erfarenhet har du skaffat dig goda kunskaper om lagar och regler inom systematiskt brandskyddsarbete. Du har också förstått vikten av att kunna anpassa övergripande instruktioner och rutiner till en nivå som passar för ett specifikt verksamhetsområde. 

Vi söker dig som självständigt kan utföra och vidareutveckla skolans operativa säkerhetsarbete som är förankrat i MSB:s övergripande inriktning med snabba och tydliga resultat.

Din personliga profil

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att fungera väl i rollen är du tekniskt och praktiskt lagd med god förmåga att samarbeta, prioritera och att arbeta med flera tidskritiska uppgifter parallellt. Som person är du noggrann och strukturerad, självgående och ansvarstagande med en stark personlig integritet. Trots din förmåga att arbeta självständigt ser vi särskilt att du är en nätverksbyggare som arbetar tillsammans med och i samverkan med andra. Din förmåga att vara drivande och att ta egna initiativ ger goda resultat.

MSB är en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara.

Övriga upplysningar

Anställningen är en tillsvidareanställning och befattningen är placerad i Revinge. Vi tillämpar provanställning. Resor, främst inom landet, kan förekomma.

Befattningen är inplacerad i säkerhetsklass varför säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras. Svenskt medborgarskap krävs.

Ytterligare information

Har du frågor om tjänsten, är du välkommen att höra av dig till enhetschef Jerker Bergsten eller säkerhetschef Mats Ekström. Fackliga företrädare är Thomas K Nilsson(SACO), Stefan Haggö(ST) och Ann-Britt Paradis(SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 18 november, märkt med referensnummer 2017/139. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via vårt intranät för att på så sätt bättre samordna de ansökningshandlingar som kommer in. Har du inte tillgång till MSB:s intranät kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 651 80 Karlstad.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Alla ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer 2017/139
Publicerat 2017-10-19
Sista ansökningsdag 2017-11-18

Wróć do ofert pracy