Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för utveckling av beredskap

Avdelningens uppgift är att bidra till att aktörer som har ett ansvar inom området samhällsskydd och beredskap är förberedda för att hantera konsekvenserna av händelser när de inträffar. För detta krävs att aktörerna kan samverka och leda, att de är utbildade och övade för sin uppgift samt att de har väl fungerande metoder och tekniska stöd. Avdelningen ska stödja berörda aktörer i dessa avseenden och även i övrigt bidra till att samhällets förmåga stärks.

Avdelningen har verksamhet på flera orter, Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge.

Övningar är en central del i MSB:s arbete för att utveckla samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och höjd beredskap.  I enheten för övnings uppgift ingår att utifrån en nationell plan samordna och inrikta tvärsektoriella övningar för myndigheterna inom området. Enheten genomför nationella samverkansövningar (SAMÖ) och stödjer övningsverksamhet inom samhällsskydd och beredskap samt genomför övningar kopplat till utvecklingen av civilt försvar/totalförsvar. Enheten tar även fram övningsvägledningar, övningsutbildningar, metoder, teknik och stöd vid övningar. Effektiv erfarenhetshantering vid övningar är en central del av systematisk övningsverksamhet och enheten ansvarar också för analyser, processer och metodstöd för utvärdering. MSB ska inom ramen av utvecklingen av ett nytt civilt försvar och totalförsvar, i samverkan med Försvarsmakten, genomföra en totalförsvarsövning (TFÖ) år 2020.

Enheten har nu behov av att förstärka kompetensen specifikt inom området planering, genomförande och utvärdering av komplexa tvärsektoriella samverkansövningar. Sådana övningar inbegriper nationell, regional och lokal nivå, samt privata aktörer och relationer med andra länder. 

Ytterligare information finns på www.msb.se under fliken Utbildning och Övning. 

Dina arbetsuppgifter

 • driva arbete inom ramen för planering, genomförande och utvärdering av komplexa tvärsektoriella samverkansövningar
 • bidra till att säkerställa en effektiv erfarenhetshantering genom hela övningsplanerings­processen
 • dialog och samverkan med aktörer på lokal, regional och central nivå - offentliga och privata - samt kontakter på internationell nivå
 • att aktivt bidra i enhetens arbete med utveckling av övningsverksamheten samt delta i myndighetens interna samverkansprocesser 

Din kompetensprofil

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

 • för tjänsten relevant akademisk utbildning eller motsvarande med inriktning mot samhällsvetenskap och/eller krishantering
 • 2-3 års relevant arbetslivserfarenhet t ex från offentlig förvaltning
 • erfarenhet som projektmedlem och delansvarig för leveranser inom projekt/arbetsgrupp
 • goda kunskaper i engelska
 • god kommunikativ förmåga och förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift 

Som personliga egenskaper ser vi att du 

 • tar initiativ samt verkar för att kontinuerligt förbättra verksamheten
 • är lyhörd för nya perspektiv och olikheter, är samarbetsvillig genom att bidra med kunskaper och erfarenheter
 • förmåga att analysera, strukturera och skapa överblick samt leverera på utsatt tid
 • är självständig och tar eget ansvar
 • har strategisk blick för helheter med förståelse för konsekvenserna
 • har hög integritet och är representativ och förtroendeingivande 

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper så som förmåga att samarbeta och skapa goda relationer samt ett kommunikativt och inkluderande förhållningssätt. 

MSB är en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. 

Övrigt

Din anställningsort är Stockholm. Arbetet förutsätter resor. Anställningen är en tillsvidareanställning. Myndigheten tillämpar provanställning. Befattningen är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. Svenskt medborgarskap är ett krav. 

Är du intresserad?

Har du frågor så kontakta enhetschef Anne Lindquist Anderberg. Fackliga företrädare är Johan Gert (SACO), Fredrik Götesson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga når du via vår växel 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 5 november, märkt med referensnummer 2017/140. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via vårt intranät för att på så sätt bättre samordna de ansökningshandlingar som kommer in. Har du inte tillgång till MSB:s intranät kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 651 80 Karlstad.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Alla ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/140
Publicerat 2017-10-19
Sista ansökningsdag 2017-11-05

Wróć do ofert pracy