Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vi söker teknisk skribent till enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet består av fyra enheter med totalt drygt 60 medarbetare. Verksamheten är i ökande grad i ett expansivt skede.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av 24 medarbetare. Till vardags är vi den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid olika händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

  • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt i viss utsträckning mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.

  • CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan och under it-incidenter.

  • CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder.

Vi söker nu teknisk skribent med intresse för omvärldsbevakning.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att producera texter om cybersäkerhet för olika målgrupper, i olika former och för distribution på olika sätt. Målgrupper kan bestå av tekniker, it-säkerhetschefer, strategiska beslutsfattare och allmänheten. Ibland är tidsförhållanden korta och arbetssituationen kan då vara pressande ur både kvalitets- och tidsperspektiven.

Du kommer att samarbeta med it-säkerhetsspecialister och analytiker inom CERT-SE, med våra talespersoner, med andra delar av avdelningen och med MSB:s kommunikationsenhet. I och med CERT-SE:s samverkan med andra externa aktörer inom it-säkerhetsområdet kan du komma bli involverad i gemensamma frågor som rör publicering av information och budskap.

Tillsammans med en kollega är du operativt och strategiskt involverad i CERT-SE:s utåtriktade publikationer. Du kan betrakta dig som enhetsintern journalist kombinerat med engagerat omvärldsbevakande. Syftet är att initiera skrivande eller för framtagning av frekvent återkommande publikationer, så som rapporter, nyhetsbrev mm. Rätt information, i rätt tid, för rätt målgrupp, i rätt format via rätt kanal är din ledstjärna. Vi publicerar på svenska men engelska kan förekomma.

Din kompetensprofil

Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du ska ha minst två års erfarenhet som exempelvis kommunikatör, journalist, skribent eller annat liknande arbete. Du behöver inte vara expert, men du ska ha goda kunskaper om cybersäkerhet på en övergripande nivå. Meriterande är erfarenhet från redaktionellt arbete där it varit dominerande inslag.

Dina personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och bidra till en bra arbetsplats. Du ska kunna hantera tidspress och kunna växla mellan flera samtidiga arbetsuppgifter.  Du är nyfiken på nya företeelser inom teknik men också på hur arbetet med cybersäkerhet fungerar i Sverige och utomlands.

Utifrån din kompetens och CERT-SE:s behov kommer vi att förvalta och utveckla din kompetens.

Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som:

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
  • Komplettering till det allmänna pensionsavtalet
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård, i form tid och ersättningar 

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering i Stockholm, vi kommer sommaren 2019 att flytta till Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. Du kan komma att ingå i vårt beredskapssystem. Vid ansökan ska du ange dina lönekrav.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. 

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Christer Sandström eller biträdande enhetschefer Peter Jonegård eller Robert Jonsson alternativt teknisk skribent Joel Brandell. Fackliga företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Frida Billström ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 6 augusti 2018, märkt med referensnummer 2018/114. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/114
Sista ansökningsdag 2018-08-06

Wróć do ofert pracy