logo

Ansök till Teknisk skribent inom cybersäkerhet till spännande CERT-SE


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

 •   MSB.se
 •   Intranätet
 •   LinkedIn
 •   Facebook
 •   Tipsad av vän
 •   Arbetsförmedlingen
 •   Dagstidning
 •   Annons i facktidning/webb
 •   Annat, ange var

2. Har du minst två års erfarenhet som exempelvis kommunikatör, journalist, skribent eller annat liknande arbete? *

Ja
Nej

3. Har du goda kunskaper om cybersäkerhet på en övergripande nivå? *

Ja
Nej

4. Har du erfarenhet från redaktionellt arbete där it varit dominerande inslag? *

 •  Ja
 •  Nej