logo

Ansök till Erfaren systemadministratör


1. Var fick du först kännedom om annonsen? *

  •   MSB.se
  •   Intranätet
  •   LinkedIn
  •   Facebook
  •   Tipsad av vän
  •   Arbetsförmedlingen
  •   Dagstidning
  •   Annons i facktidning/webb
  •   Annat, ange var

2. Har du för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt och minst fem års dokumenterad erfarenhet från arbete i miljö liknande vår? *

Ja
Nej

3. Har du god erfarenhet från att ha arbetat med Linux i en verksamhet där krav ställs på hög it-säkerhet? *

Ja
Nej