Anställning Ort Sista ansökningsdag
Vi söker enhetschef med räddningstjänsterfarenhet Sandö 2019-03-24
CERT-SE söker fler IT-säkerhetsspecialister Stockholm 2019-03-24
Junior systemadministratör Stockholm 2019-03-24
Biträdande chef till Enheten för grundutbildning Revinge 2019-03-24
Handläggare operativ säkerhet, visstidsanställning Karlstad 2019-03-24
Säkerhetsanalytiker med internationellt fokus, visstidsanställning Karlstad 2019-03-24
Handläggare med inriktning mot nationella insatser Karlstad/Stockholm 2019-03-25
Handläggare omvärldsbevakning, allmän visstidsanställning Stockholm 2019-03-28
Handläggare omvärldsbevakning, allmän visstidsanställning Karlstad 2019-03-28
Handläggare Säkerhet i offentlig miljö- Skydd mot terrorism och antagonistiska hot Karlstad 2019-03-28
Brand- och riskingenjör Säkerhet i offentlig miljö- Skydd mot terrorism och antagonistiska hot Karlstad 2019-03-28
Chef till enheten Användarstöd och Marknad Stockholm 2019-03-28
Enhetschef till internatenheten på MSB, Revinge Revinge 2019-03-31
HR-handläggare till MSB:s operativa verksamhet Karlstad 2019-04-02
HR-handläggare till MSB:s operativa verksamhet, tidsbegränsad anställning Karlstad 2019-04-02
HR-handläggare med administrativ inriktning till MSB:s operativa verksamhet Karlstad 2019-04-02
Handläggare analytiker operativ analys, visstidsanställning Stockholm 2019-04-02
Handläggare analytiker operativ analys, visstidsanställning Karlstad 2019-04-02
Projektledare insats, sommarvikariat Karlstad/Stockholm 2019-04-04
Handläggare, Sakkunnig Klimat- & Miljöfrågor, Tillsvidareanställning Karlstad/Stockholm 2019-04-04
Är du vår nya IT-tekniker? Stockholm 2019-04-07
Är du vår teamledare för IT-servicedesk? Karlstad 2019-04-07
Handläggare operativ samordning – med fokus på kommunikationssamordning Stockholm 2019-04-09
Vill du bidra till säker digitalisering i samhället? Stockholm 2019-04-26
Intresseanmälan
Praktik och examensarbete inom MSB för dig som studerar vid ett universitet eller en högskola
Logga in Prenumerera på jobb