Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Enheten för omvärld och beredskap ska initiera och samordna myndighetens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser samt producera kortsiktiga analyser till stöd för myndighetsledningens beslutsfattande. Enheten ansvarar för MSB:s beredskapsorganisation, bedriver omvärldsanalys, samarbetar med aktörer som kan förmedla information, hyser myndighetens 24/7-funktion m.m. Enheten är även ansvarig för myndighetens verksamhet att identifiera och möta informationspåverkan.

MSB:s funktion för operativ analys har till uppgift att tolka händelser och skeenden samt sätta dem i sina sammanhang för att stödja MSB:s lägesbild. Funktionen ansvarar för att förse den operativa organisationen med analyser för att bedöma händelser, framför allt avseende vilka konsekvenser händelserna kan orsaka och utifrån detta bedöma vad det innebär för MSB:s agerande. I vardagen arbetar funktionen med att underhålla och utveckla metoder, kompetens och informationskanaler som krävs för att uppfylla de operativa kraven. Funktionen arbetar även med att inom tematiska fokusområden bygga upp kunskap och kanaler till de källor och aktörer som informationsförsörjer såväl om­världs­bevakning som analys.

Funktionen ska även bidra till det myndighetsgemensamma arbetet med att utveckla myndighetens operativa arbete såväl i kris som inför höjd beredskap.

Dina arbetsuppgifter

Som analytiker kommer du att delta i löpande operativ verksamhet vid en stor bredd av händelser. Du behöver snabbt och systematiskt kunna sätta dig in i ett nytt område. Vid sidan av det operativa arbetet kommer du också att ansvara för planering och genomförande av kvalificerat analysarbete inom verksamhetens omvärldsanalys. Du förväntas med kort varsel kunna presentera och föredra underlag för beslutsfattare inom myndigheten och för externa aktörer på både svenska och engelska.

Som medarbetare inom enheten för omvärld och beredskap förväntas du bidra till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Kompetensprofil

Vi kommer att ställa höga krav på din kompetens och personliga egenskaper. Du har:

  • relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga
  • kunskaper om det svenska krishanteringssystemet
  • dokumenterad flerårig erfarenhet av analytiskt arbete
  • mycket god förmåga att arbeta fokuserat under knappa tidsförhållanden
  • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande:

  • erfarenhet från liknande uppgifter inom en myndighet
  • erfarenhet från operativt analysarbete

Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid dina personliga egenskaper och din möjlighet att komplettera, och bidra till att utveckla, gruppen.  

Som person ser vi att du har:

  • mycket god förmåga att arbeta i team och bidra till teamets utveckling
  • mycket god analytisk förmåga – att du kan ta till dig information och omsätta i konsekvensbeskrivningar, både muntligt och skriftligt

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Vi strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning i gruppen.

Övrigt

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket kräver svenskt medborgarskap och innebär att registerkontroll kommer att utföras innan beslut om anställning.

Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Stockholm.

Är du intresserad?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta bitr. enhetschef Sofia Albrechtsson eller verksamhetsansvarig Alexandra Nordlander. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, SEKO. Samtliga nås på 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 2 juli 2017, märkt med referensnummer 2017/79. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/79
Publicerat 2017-06-08
Sista ansökningsdag 2017-07-02

Tillbaka till lediga jobb