Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Enheten för omvärld och beredskap ska initiera och samordna myndighetens arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser samt producera kortsiktiga analyser till stöd för myndighetsledningens beslutsfattande. Enheten ansvarar för MSB:s beredskapsorganisation, bedriver omvärldsanalys, samarbetar med aktörer som kan förmedla information, hyser myndighetens 24/7 funktion m.m. Enheten är även ansvarig för myndighetens verksamhet rörande psykologiskt försvar och informationspåverkan.

Enhetens funktion för påverkansanalys och strategiutveckling har bl.a. i uppgift att säkerställa att MSB försörjs med relevant information till stöd för produktion av beslutsunderlag och att bidra till utvecklingen av enhetens egen förmåga till kunskapsproduktion. Funktionen är ansvarig för att identifiera och förstå påverkanskampanjer och bedriver analysverksamhet inom området. Funktionen stödjer enheten och myndigheten i övergripande strategiska utvecklingsfrågor rörande bl.a. metoder, samarbeten och koncept. Funktionen ska även bidra till det myndighetsgemensamma arbetet med att utveckla myndighetens operativa arbete, såväl i kris som inför höjd beredskap.  

Dina arbetsuppgifter

Som handläggare kommer du bl.a. att ha ett särskilt ansvar för planering och genomförande av bearbetning eller analysarbete med utgångspunkt i påverkanskampanjer. Utöver detta förväntas du vid behov även delta i löpande operativ verksamhet. Du kommer även att delta i utvecklingen av interna och externa kontaktnät med relevanta myndigheter och aktörer. Du förväntas med kort varsel kunna presentera och föredra underlag inom myndigheten och för externa aktörer på både svenska och engelska.

Som medarbetare inom enheten för omvärld och beredskap förväntas du bidra till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.  

Kompetensprofil

Vi kommer att ställa höga krav på din kompetens och dina personliga egenskaper.  

Du har:

  • relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren finner likvärdiga
  • dokumenterad, flerårig erfarenhet av bearbetning eller analys avseende internationella och säkerhetspolitiska förhållanden
  • goda kunskaper om Ryssland och kunskaper i det ryska språket
  • kunskaper rörande bearbetning eller analys i systemmiljö som t.ex. i2 eller Palantir
  • mycket god förmåga att arbeta självständigt, målinriktat och analytiskt
  • kunskaper om totalförsvar respektive civilt försvar

Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid dina personliga egenskaper och din möjlighet att komplettera och bidra till att utveckla gruppen.  

Som person ser vi att du har:

  • mycket god förmåga att arbeta i team och bidra till teamets utveckling
  • mycket god förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och leverera resultat av hög kvalitet även med korta ledtider
  • mycket god analytisk förmåga – att du kan ta till dig information och omsätta i konsekvensbeskrivningar, både muntligt och skriftligt.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan. 

Övrigt

Rekryteringen omfattar flera tjänster och relevanta tester kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen. Respektive befattning är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad i Stockholm. MSB tillämpar provanställning.  

Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket kräver svenskt medborgarskap och innebär att registerkontroll kommer att utföras innan beslut om anställning. Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Karlstad.

Är du intresserad?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta verksamhetsansvarig Marcus Berg eller enhetschef Mikael Tofvesson.  Fackliga företrädare är Anja Holmgren, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, SEKO. Samtliga nås på 0771-240 240. 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 9 juli 2017, märkt med referensnummer 2017/84. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/84
Publicerat 2017-06-14
Sista ansökningsdag 2017-07-09

Tillbaka till lediga jobb