Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Enheten för samverkan och planering utgör, tillsammans med tre andra enheter och en verksamhet, avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Avdelningens ansvars­områden omfattar kunskapsutveckling, samverkan och planering, brand- och olycks­förebyggande arbete, säker hantering av farliga ämnen samt cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.  Avdelningen ansvarar för framtagande av nationell risk och förmågebedömning, som underlag för inriktning och utveckling av samhälls­skydd och beredskap. 

Enheten ansvarar för att driva på, i samverkan med andra (samverkansområden), en samordnad och sammanhängande planering för krisberedskap, för katastrofriskreducering och för totalförsvar. Normering och metodstöd bidrar i planeringen. Enheten ansvarar för finansiering av särskilt väsentliga åtgärder, inom prioriterade områden, för ökad krisberedskapsförmåga och för ökad totalförsvarsförmåga.  Enheten stödjer arbetet inom de frivilliga försvarsorganisationerna och ideella organisationer.   

Enheten består idag av 28 medarbetare som är placerade både i Stockholm och i Karlstad. Vid enheten finns även en biträdande enhetschef.

Dina arbetsuppgifter

Som chef ska du leda och driva, förvalta och utveckla, verksamheten inom enhetens ansvarsområde genom ett aktivt, närvarande och deltagande chefskap där medarbetarna utvecklas. Du har ekonomi- och personalansvar. Fokus i chefsuppdraget är att motivera medarbetare att genomföra verksamhet för att åstadkomma förändring ute i samhället. Du ingår i avdel­ningens ledningsgrupp. I lednings­gruppen har du ett helhetsperspektiv på verk­samheten och bidrar till underlag för beslut och prioritering inom avdelningen.

Du ska se till att nödvändiga leveranser och kontakter sker framförallt mellan enheter inom avdelningen och med andra avdelningar samt att för arbetet nödvändiga processer utvecklas. Du behöver också ha kontakter och följa utvecklingen hos såväl andra myndigheter, organisationer och privata aktörer inom landet som utvecklingen inom EU och internationellt.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har chefserfarenhet och erfarenhet från statsförvaltningen samt gärna även från någon av våra målgrupper. Du har erfarenhet från verksamhet med komplexa frågeställningar och har drivit förändringsarbete framgångsrikt.

Du har kunskap om krisberedskap och en god förmåga att sätta dig in i våra målgruppers behov. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Du har ett tydligt ledarskap som får dina medarbetare att utvecklas och leverera mot uppställda mål. Du är trygg i din roll och mån om att stärka medarbetarskap och delaktighet genom ett tillitsbaserat ledarskap. Du behöver ha god samarbetsförmåga och en god förmåga att skapa dialog. Helhetsperspektiv och analytisk förmåga är också viktiga egenskaper. Vidare har du god förmåga att fatta beslut och prioritera i frågor som innefattar komplexa målbilder. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egen­skaper.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan. 

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tidsbegränsat chefsförordnande och är placerad i Stockholm eller i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket kräver svenskt medborgarskap. Registerkontroll kommer att göras.

I tjänsten ingår resor, främst mellan verksamhetsorterna Karlstad och Stockholm.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta avdelningschef Cecilia Nyström eller biträdande enhetschef Lena Tellvik. Fackliga företrädare är Mona Pütsep, Cindy Sturesson SACO, Karin Albinson ST samt Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via vxl 0771-240 240.  

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 24 juli 2017, märkt med referens­nummer 2017/87. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm/Karlstad
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/87
Publicerat 2017-06-20
Sista ansökningsdag 2017-07-24

Tillbaka till lediga jobb