Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Avdelningen för utveckling av beredskap

Avdelningens uppgift är att bidra till att aktörer som har ett ansvar inom området samhällsskydd och beredskap är förberedda för att hantera konsekvenserna av händelser när de inträffar. För detta krävs att aktörerna kan samverka och leda, att de är utbildade och övade för sin uppgift samt att de har väl fungerande metoder och tekniska stöd. Avdelningen ska stödja berörda aktörer i dessa avseenden och även i övrigt bidra till att samhällets förmåga stärks.

Avdelningen har verksamhet på flera orter, Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge.


Enhetens uppgifter

Enheten för samverkan och ledning ansvarar för att utveckla och stödja aktörers förmåga till samverkan, ledning och kriskommunikation vid en händelse. Enheten har även ansvar för att arbeta med samordning och utveckling inom områdena kärnenergiberedskap och CBRNE, samt för övergripande samordning av myndighetens arbete inom dessa områden. Arbetet på enheten tar sin utgångspunkt i aktörsgemensamt framtagna "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar" (Publ.nr MSB777). De gemensamma grunderna för samverkan och ledning kan ses som aktörsgemensam doktrin för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten har ett tydligt utåtriktat och drivande fokus. Uppsökande aktiviteter och relationsbyggande är centralt, där aktörer på lokal, regional och nationell nivå utgör viktiga målgrupper.   

I befattningen ingår

  • Att förmedla en helhetsbild inom området samverkan och ledning så att aktörerna får en gemensam kunskapsbas och förståelse för sin och andra aktörers roll i systemet.
  • Att samordna och leverera stöd till aktörer på lokal, regional och nationell nivå i syfte att stärka deras förmåga inom samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
  • Att paketera och kommunicera resultat från olika utvecklingsarbeten inom samverkan och ledning i syfte att göra "det senaste" känt och användbart för relevanta målgrupper på lokal, regional och nationell nivå.
  • Att arbeta för att MSB:s personal har relevanta kunskaper inom samverkan och ledning.
  • Att utgöra en nod och en första ingång på MSB för externa kontakter när de vill diskutera frågor kring samverkan och ledning.
  • Att leda och/eller delta i aktörsgemensamma projekt.
  • Att hålla i workshops/utbildningar.

Resor, i första hand inom Sverige, ingår i tjänsten. 

Vi söker dig som har:

Relevant akademisk examen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och du har mycket god kunskap inom området samhällsskydd och beredskap. 

Utöver detta har du:

  • Kunskap om och erfarenhet av aktörsgemensam samverkan inom området samhällsskydd och beredskap.
  • Kännedom om EU och internationella perspektiv inom området.
  • Erfarenhet av projektarbete.

Arbetet förutsätter ett flexibelt arbetssätt där du både kan ta egna initiativ och arbeta självständigt men du har också god förmåga att samarbeta med andra. Du bör också ha en god analytisk samt administrativ förmåga och kunna hålla uppsatta tidsramar. Som person är du initiativrik och drivande samtidigt som du är lyhörd och har en mycket god samarbetsförmåga.

Du kan även utrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi kommer också att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna.

MSB är en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara. 

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning och enheten är placerad i Karlstad men även annan placering på någon av verksamhetsorterna är möjlig. MSB tillämpar provanställning. För denna anställning krävs svenskt medborgarskap. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. 

Är du intresserad?

Kontakta enhetschef Niklas Andrén, 070-546 42 34. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (SACO), Fredrik Götesson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240. 

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 13 augusti 2017, märkt med referensnummer 2017/98.

Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via vårt intranät för att på så sätt bättre samordna de ansökningshandlingar som kommer in. Har du inte tillgång till MSB:s intranät kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 651 80 Karlstad. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/98
Publicerat 2017-07-03
Sista ansökningsdag 2017-08-13

Tillbaka till lediga jobb