Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Under de senaste åren har erfarenheter från inträffade händelser visat på ökade förväntningar på MSB och myndighetens operativa uppdrag. Bland annat handlar det om att MSB i sin operativa roll ska blir mer drivande och inriktande i den aktörsgemensamma hanteringen av en händelse. De ökade förväntningarna sammanfaller, förutom med vunna erfarenheter, även med förändringar i vår omvärld.

Operativa avdelningen ansvarar för MSB:s operativa uppdrag att stärka samhället vid samhällsstörningar. MSB agerar operativt i tre roller; stärker nationell beredskap, driver aktörernas gemensamma hantering samt stärker aktörer med kompetens och materiel genom insatser i Sverige och i andra länder. MSB:s operativa uppdrag har ett allriskperspektiv och täcker hela hotskalan från olyckor till katastrofer, kriser och krig.

Enheten för samordning är en av fem enheter inom MSB:s operativa avdelning. Enhetens verksamhet utgörs främst av den del av det operativa uppdraget som handlar om att samordna och driva aktörernas gemensamma hantering.

Arbetsuppgifter

För att möta de ökade förväntningarna söker vi nu en handläggare som ska ingå i vårt arbete att vidareutveckla MSB:s operativa roll, med särskild fokus på den aktörsgemensamma hanteringen.

Din kompetensprofil

För att passa för tjänsten vill vi att du har en flerårig bakgrund från utrednings- och utvecklingsarbete inom området samhällsskydd och beredskap, gärna inom något eller några av områdena ledning och samverkan, civilt försvar och förstärkningsresurser. Om du har erfarenheter från operativt arbete är det en fördel.   

Vi ser gärna att du har en gedigen erfarenhet från att driva utvecklingsarbete och gärna jobbar med komplexa frågeställningar där det inte finns färdiga lösningar. Vi tror att du är en drivande och strukturerad lagspelare och god skribent.  

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet för tjänsten. 

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot med­borgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt

Befattningen är placerad i Stockholm och är en tillsvidaretjänst på heltid. MSB tillämpar provanställning.  Arbetstid utanför ordinarie kontorstid eller beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen.  

Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer göras vilket kräver svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta chef för enheten för samordning, Anna Nyman eller verksamhetsansvarig, Johanna Öhman. Fackliga representanter är Daniel Hjärne (ST), Anja Holmgren (Saco-S) samt Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på telefon 0771-240 240 (vxl).

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 21 augusti 2017, märkt med referensnummer 2017/102. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/102
Sista ansökningsdag 2017-08-21

Tillbaka till lediga jobb