Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av cirka 20 medarbetare och ingår i verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet som består av fyra enheter med totalt 55 medarbetare. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv ska hanteras av verksamhetsområdet.  Till vardags är enheten den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid olika händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra organisatoriska delar av verksamhetsområdet. 

  • CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt i viss utsträckning mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd för samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
  • CERT-SE tar emot, finner, bedömer, analyserar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan och under it-incidenter.
  • CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Vi söker nu en nyfiken teknikinformatör som ska vidareutveckla vår kommunikation med våra intressenter och med samverkande myndigheter.

Dina arbetsuppgifter

Du producerar texter till våra olika publikationer. Det kan vara korta, enkla korrekta beskrivningar av aktuella sårbarheter, eller attackmetoder i sitt sammanhang alternativt resonemang kring rapporterade incidenter, deras orsaker och konsekvenser. Målgruppen varierar mellan tekniker, it-säkerhetschefer, strategiska beslutsfattare och allmänhet. Ibland kan tidsperspektiven vara korta och arbetssituationen kan då vara pressande ur både kvalitets- och tidsperspektiv.

Du kommer att samarbeta med it-säkerhetsspecialister och analytiker inom CERT-SE, med våra talespersoner, med andra delar av verksamheten och med MSB:s kommunikationsenhet. I och med CERT-SE:s samverkan med andra externa aktörer inom it-säkerhetsområdet kan du bli involverad i gemensamma frågor som rör publicering av information och budskap.

Du verkar även som redaktör och ser till att de olika leveranser av information och kunskap som CERT-SE publicerar håller rätt kvalité ur ett redaktionellt, pedagogiskt och språkligt perspektiv genom att stödja kollegor som arbetar med framtagning av rapporter, nyheter, varningar med mera.

Du håller ihop planering av utgivning och distribution av våra redaktionella produkter där det yttersta syftet är att det vi publicerar bidrar till cybersäkerhetsnytta hos dem vi vänder oss till. Vi publicerar på svenska men engelska kan förekomma.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling

Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt. Du ska ha minst två års erfarenhet från liknande arbete. Meriterande är erfarenhet från redaktionellt arbete där it varit dominerande inslag.

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och bidrar till en bra arbetsplats. Du ska kunna hantera tidspress och växla mellan flera samtidiga arbetsuppgifter.  Du är förmodligen nyfiken på för dig nya företeelser inom teknik men också på hur arbetet med cybersäkerhet fungerar i Sverige och utomlands.

Utifrån din kompetens och CERT-SE:s behov kommer vi att förvalta och utveckla din kompetens.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt

Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du en rad förmåner som:

  • Flexibel arbetstid
  • 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder
  • Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten
  • Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år
  • Komplettering till det allmänna pensionsavtalet
  • Vi stödjer och uppmuntrar friskvård, i form tid och ersättningar

Tjänsten är placerad på Kungsholmen i Stockholm.  Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning och MSB tillämpar prov­anställ­ning. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Vid ansökan ska du ange ditt löneanspråk.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Christer Sandström eller ställföreträdande enhetschefer Peter Jonegård eller Robert Jonsson. Facklig företrädare är Cindy Sturesson Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 15 oktober 2017, märkt med referensnummer 2017/115. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2017/115
Publicerat 2017-09-15
Sista ansökningsdag 2017-10-15

Tillbaka till lediga jobb