Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten ska även arbeta med skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur samt utveckla sam­hällets arbete med kontinuitetshantering och kritiska beroenden. I detta ingår även att vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/114/EG. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och operativ it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informations­säker­hetsområdet. MSB utfärdar dessutom föreskrifter om hur statliga myndigheter ska arbeta med informationssäkerhet, kryptoberedskap och it-incidentrapportering. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd.

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet består av ca 55 medarbetare. Det finns fyra enheter inom verksamheten. Verksamheten utgör till­sammans med fyra enheter avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Avdel­ningens ansvarsområden omfattar kunskapsutveckling, samverkan och planering, brand- och olycksförebyggande arbete, säker hantering av farliga ämnen samt cyber­säkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Avdelningen ansvarar för fram­tagande av nationell risk och förmågebedömning, som underlag för inriktning och utveckling av området samhällsskydd och beredskap.

Dina arbetsuppgifter

Som biträdande enhetschef ska du tillsammans med enhetschefen leda och driva, förvalta och utveckla verksamheten inom enhetens ansvarsområde. Fokus i chefsuppdraget är att motivera medarbetare att genomföra verksamhet för att åstadkomma förändring ute i samhället.

En viktig del av dina arbetsuppgifter är att internt och externt kunna representera hela verksamheten där en nära samverkan med representanter från alla delar av MSB behöver ske. Externt sker samarbetet med såväl centrala myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner såväl som näringsliv och olika intresseorganisationer.

Din kompetensprofil

Vi söker dig med goda ledaregenskaper och som under flera år varit chef i offentlig förvaltning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ett delat chefskap, gärna som biträdande chef. Det är även meriterande med erfarenhet från privat näringsliv.

Du har kunskap om krisberedskap och totalförsvar och en god förmåga att sätta dig in i våra målgruppers behov. Enhetens verksamhet omfattar områdena informations- och cybersäkerhet samt skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. Du har god kunskap, både på strategisk och på praktisk nivå, om dessa två områden. Vidare har du även erfarenhet av utrednings- och säkerhetsskyddsarbete, inklusive kunskaper om signalskydd. Ditt nationella kontaktnät inom enhetens arbetsområde är stort och du har praktisk erfarenhet av privat-offentlig samverkan.

Du har en akademisk examen inom ett relevant område och uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Genom ditt kommunikativa sätt har du förmågan att skapa sammanhang, delaktighet och engagemang. Du har erfarenhet från förändringsarbete och driver utveckling tillsammans med medarbetarna. Som ledare är du lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du har erfarenhet av operativt arbete, exempelvis att ingå i en beredskap, och har även erfarenhet av att möta medier (gärna tidningar, radio och TV) som talesperson i frågor du arbetat med.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, ledaregenskaper och säkerhetsmedvetenhet, samt din förmåga att utveckla enheten tillsammans med enhetschefen. Du tar ett helhetsansvar och är beredd på att delta i uppbyggandet av det övriga arbete vid MSB.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt

Tjänsten är placerad i Stockholm eller i Karlstad. Eftersom enheten finns både i Karlstad och Stockholm är arbetet förknippat med resor. Du som chef förväntas vara närvarande vid båda orterna. Anställningen är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Åke Holmgren eller verksamhetschef Richard Oehme. Facklig företrädare är Cindy Sturesson Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 12 oktober 2017, märkt med referensnummer 2017/128. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Alla ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad heltid
Ort Stockholm eller Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/128
Publicerat 2017-09-27
Sista ansökningsdag 2017-10-12

Tillbaka till lediga jobb