Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för utbildningssamordning

Enheten för utbildningssamordning (USAM) ansvarar för att samordna, inrikta, utveckla, beställa, utvärdera och kvalitetssäkra utbildningsinsatser inom MSB:s ansvarsområde. I detta ingår att kartlägga och bedöma målgruppernas behov av utbildning inom området samhällsskydd och beredskap. Enheten ska löpande utveckla beställarrollen och ha god kunskap om kursutbudet inom området. I enhetens ansvar ingår även urval och antagning till utbildningar. Enheten ska vidare säkerställa att det finns en process för att resultat och erfarenheter från forskning, övningar, observatörsinsatser, händelser samt underlag från övriga delar av myndigheten omhändertas i utbildningsverksamheten.

Enheten har sin verksamhet i Karlstad och består av 25 medarbetare. Enheten leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef. De utbildningar som enheten ansvarar för bedrivs på MSB:s skolor i Revinge och Sandö samt på ett tiotal andra orter i landet där externa leverantörer genomför utbildning på uppdrag av och enligt MSB:s inriktning.

Dina arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med beställning, implementering, förvaltning och uppföljning av avtal inom utbildningsområdet. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar allt från att ta fram strategiska beslutsunderlag till att hantera förvaltningsadministration.

Utifrån analyser och i samarbete med den egna enheten identifierar du behov av och inriktar underlag för upphandlade tjänster till utbildningsverksamheten. I de upphandlingar som genomförs är du ett stöd för upphandlingsenheten i frågor som rör kravställning och förfrågningsunderlag. Genom ett strategiskt beställningsarbete skapar du strukturer som gör att vi snabbt kan omsätta idéer om utbildning till konkret genomförande.

I arbetet ingår även att stödja övriga inom enheten vid köp av tjänster som inte kräver upphandling enligt LOU.

När avtal är skrivna ansvarar du för att implementera, förvalta och följa upp avtalen. Det innebär ett ömsesidigt samarbete med våra leverantörer för att kommunicera avtalsinnehållet och följa upp utförda tjänster samt utveckla deras förmåga.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Din kompetensprofil

Du har relevant akademisk utbildning och tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Vi söker dig som är bra på att samarbeta och skapa goda professionella relationer. Du har god självinsikt och är prestigelös.

Du är en initiativrik, driven och analytisk person. Du är uthållig och kan initiera, genomföra och slutföra såväl större som mindre arbetsmoment.

Du har en god administrativ förmåga och uttrycker dig väl på såväl svenska som engelska i tal och skrift.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Tjänsten innebär resor.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Anders Axelsson eller Anna Brandelgård. Fackliga företrädare är Anders Ericsson (SACO), Andreas Berggren (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 25/2, märkt med referensnummer 2018/14. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/14
Publicerat 2018-01-26
Sista ansökningsdag 2018-02-25

Tillbaka till lediga jobb