Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Till enheten för säker hantering av farliga ämnen söker vi en medarbetare inom området miljöbalksprövningar.

Enheten är en del av avdelningen för utveckling av samhällsskydd och arbetar för en säker hantering av farliga ämnen och för att antalet olyckor med farliga ämnen ska vara få. Vi arbetar med lagstiftning, stöd och utveckling av samhällets förebyggande arbete inom områdena brandfarliga och explosiva varor, transport av farligt gods och storskalig kemikaliehantering. Enheten ansvarar även för uppgifter inom tillsyns- och marknadskontrollsområdet. Dessutom hanterar enheten frågor om skydd mot brott och terrorism kopplat till våra ansvarsområden.

Dina arbetsuppgifter

Arbetet innebär i huvudsak att handlägga remisser från miljöprövningsdelegationer och mark- och miljödomstolar gällande integrerad miljö- och säkerhetsprövning enligt miljöbalken av miljöfarliga verksamheter som även är Sevesoverksamheter, samt i förekommande fall delta vid huvudförhandlingar. Arbetet innebär ett fokus på säkerhetshöjande åtgärder. Du kommer att utreda och föredra förslag till beslut, planera och genomföra utredningar, delta i remisshantering samt arbeta med information och rådgivning. Arbetet kan innebära att företräda myndigheten i EU- och annat internationellt arbete.

Även andra på enheten förkommande uppgifter kan komma att ingå i rollen.

Din kompetensprofil

Vi söker dig med akademisk utbildning inom naturvetenskaplig, teknisk eller kemisk inriktning. Har du erfarenhet från processindustri och arbete med risk- och säkerhetsfrågor är det meriterande. Även erfarenhet från miljöbalksarbete gällande miljöfarlig verksamhet från myndighet eller konsult är meriterande.

Det är en fördel om du har kunskap om miljöbalken, gällande kemikalielagstiftning samt om riskhantering.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. För arbetet krävs att du är självgående, uthållig och strukturerad. Du behöver ha en förmåga att se helheter. En förutsättning för ett bra arbete är att du har god samarbetsförmåga och är duktig på att skapa relationer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Ann-Sofie Eriksson eller biträdande enhetschef Magnus Nygren. Fackliga företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.


Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 12 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/22. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/22
Sista ansökningsdag 2018-03-12

Tillbaka till lediga jobb