Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vi söker en medarbetare till enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.

Vid avdelningen finns för närvarande ca 60 medarbetare. Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är delad mellan Stockholm och Karlstad och tjänsten är placerad i Stockholm. Avdelningen ska stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Avdelningen arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att
sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informations- och cybersäkerhetsområdet.  I detta arbete utvecklar avdelningen strategier och handlingsplaner på området genom samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom skydd av samhällsviktig verksamhet, medieberedskap och signalskydd.

Enheten har idag sju medarbetare vars uppdrag är att stödja och vägleda offentlig sektor och näringslivet i det systematiska informationssäkerhetsarbetet för ett säkrare samhälle. I uppdraget ingår att förstå behovet av kunskap och stöd, att ta fram och utveckla samt att föra ut och tillhandahålla kunskapen och stödet.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att tillsammans med dina kollegor stödja och vägleda offentlig sektors och näringslivets systematiska informationssäkerhetsarbete. Du ska vara redo att självständigt ta ansvar för aktiviteter och projekt inom enhetens uppdrag. I detta ingår till exempel att ta fram olika former av stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Du kommer att externt företräda verksamheten eftersom nära samverkan med näringsliv och med centrala myndigheter inom området är en viktig del. Vidare ingår att samordna, utveckla och driva arbetet med avdelningens samarbetsfora i enlighet med vår strategiska inriktning. Du kan även komma att leda något eller några av dessa fora. Tjänsten medför resor eftersom våra målgrupper befinner sig i hela landet.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller motsvarande med för uppgiften relevant inriktning, företrädesvis inom det samhällsvetenskapliga området till exempel data- och systemvetenskap. Du har mycket god förståelse för organisatoriska informationssäkerhetsfrågor och har erfarenhet av att arbeta med systematisk informationssäkerhet och ledningssystem (SS-EN ISO/IEC standarderna 27001 och 27002). Du har god kunskap om offentlig förvaltning och om hur offentliga och privata organisationer styrs. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gärna även på engelska.

Du behöver vara kvalitetsmedveten och strukturerad. Som person är du öppen och kommunikativ och är intresserad av att utveckla de praktiska och teoretiska förutsättningarna för samhällets informationssäkerhetsarbete. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du ska också vara bekväm med att ha en stödjande roll och kunna anpassa ditt arbete till olika målgrupper. Du har förmåga att växla mellan planerad och händelse¬styrd verksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du är beredd på att delta i det övriga informationssäkerhetsarbetet vid MSB.

I rekryteringsprocessen kan arbetsprov komma att genomföras.MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Stockholm. Myndigheten tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Facklig företrädare är Mona Pütsep SACO, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 20 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/29. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/29
Publicerat 2018-02-19
Sista ansökningsdag 2018-03-20

Tillbaka till lediga jobb