Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vi söker en analytiker till enheten för verksamhetssamordning och strategisk analys vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.Vid avdelningen finns för närvarande ca 60 medarbetare. Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är delad mellan Stockholm och Karlstad och tjänsten är placerad i Stockholm. Avdelningen ska stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Avdelningen arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informations- och cybersäkerhetsområdet.  I detta arbete utvecklar avdelningen strategier och handlingsplaner på området genom samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom skydd av samhällsviktig verksamhet, medieberedskap och signalskydd.

Enheten för verksamhetssamordning och strategiska analys ansvarar för avdelningens planering och uppföljning, budgetarbete samt rapportering. Enheten har också det sammanhållande ansvaret för att samordna och stödja arbetet med remisser, uppdrag och utredningar samt kommunikations-, forsknings- och studiefrågor samt nationell och internationell samverkan. Enheten an-svarar också för att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området informations- och cybersäkerhet.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och driva olika analysarbeten med inriktning på samhällets informations- och cybersäkerhet, även analysarbete rörande skydd av samhällsviktig verksamhet kan förekomma. Arbetet innebär att analysera komplexa företeelser relaterade till olika former av informations- och cybersäkerhet på en övergripande samhällsnivå. I arbetet ingår även att delta i utvecklingsarbete inom området analys. I tjänsten kan också ingå arbetsuppgifter av mer operativ karaktär samt att delta i externa analysprojekt. Du kommer även att delta i det övergripande arbetet med att stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning med inriktning på ämnesområden som är av betydelse för området samhällets informations- och cybersäkerhet. Du bör ha minst fem års dokumenterad erfarenhet av analysarbete, rapportering och sammanställning av information. Du bör också ha erfarenhet av att ha arbetat med analyser och processer av mer komplex karaktär på en bredare samhällsnivå. För arbetet krävs en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har god kännedom om händelser och utveckling av betydelse för området informations- och cybersäkerhet i Sverige och i omvärlden. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.

Du behöver vara kreativ och kvalitetsmedveten och som person är du strukturerad, öppen och kommunikativ samt har en mycket god samarbetsförmåga. Du ska också vara bekväm med att ha en stödjande roll. Du har förmåga att växla mellan planerad och händelsestyrd verksamhet och kan anpassa ditt arbete till olika målgrupper.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att arbeta med flera ärenden parallellt. Du är beredd på att delta i det övriga informationssäker-hetsarbetet vid MSB.

I rekryteringsprocessen kan arbetsprov komma att genomföras.MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Stockholm. Myndigheten tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Linda Ericson eller programansvarig analys, Samuel Taub. Facklig företrädare är Mona Pütsep SACO, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 13 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/30. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/30
Publicerat 2018-02-19
Sista ansökningsdag 2018-03-13

Tillbaka till lediga jobb