Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB:s verksamhetsskyddsenhet svarar för att normera, stödja och följa upp myndighetens interna säkerhet d.v.s. verksamhetsskydd. MSB:s verksamhetsskydd är indelat i områdena informationssäkerhet, säkerhetsskydd, personskydd, brandskydd, fysiskt skydd och IT-säkerhet.


Verksamhetsskyddsenheten består av åtta medarbetare som har olika kompetenser och ansvarsområden. Enheten leds av myndighetens säkerhetschef.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att leda utvecklingen av MSB:s interna kontinuitetsplanering. Du ska stödja MSB:s verksamheter med att upprätta kontinuitetsplaner och svarar för att utveckla metoder och verktyg som möjliggör att verksamheterna kan utveckla arbetet samt pröva och revidera framtagna kontinuitetsplaner.

Det innebär att du kommer att leda olika aktiviteter i mindre eller större grupper som ger underlag till kontinuitetsarbetet såsom kartläggningar av verksamheten, konsekvensanalyser, riskanalyser samt riskbedömningar. Du genomför workshops tillsammans med verksamheten för att utarbeta deras kontinuitetsplaner och ansvarar för en enhetlig struktur inom MSB.

I arbetet ingår det även att upprätta rapporter och dokumentera resultatet av arbetet.

Du ska delta i fortsatt utveckling av MSB:s ledningssystem för informationssäkerhet och utvecklingen av övriga områden inom MSB:s verksamhetsskydd. Du förväntas också bidra och delta i ärenden inom enhetens övriga verksamhetsområden och att hålla dig uppdaterad om utvecklingen inom säkerhetsområdet.

I arbetsuppgifterna ingår det även att genomföra utbildningar, presentationer och informationsinsatser inom verksamhetsskyddsområdet.

Arbetsuppgifter kommer att variera allt ifrån att ta fram strategiska beslutsunderlag till myndighetsledningen till att hantera olika rutinmässiga ärenden.

Tjänsten innebär resor till myndighetens olika verksamhetsställen.

Din kompetensprofil

Du har en akademisk utbildning eller en eftergymnasial utbildning (minst två år) som MSB bedömer vara relevant.

Du är van att självständigt driva ett arbete och har flerårig erfarenhet av att stödja verksamheten i att bedriva arbete med kontinuitetshantering. Du har längre erfarenhet av att leda och genomföra analyser inom kontinuitetområdet. Arbete med riskhantering eller annat säkerhetsarbete som har relevans för hantering av kontinuitet inom en organisation är meriterande. Du har kunskap och tillämpning om relevanta standarder inom området.

Erfarenhet av att planera och genomföra presentation/utbildning för olika målgrupper. Du har även erfarenhet av att leda workshops.

Du bör ha en god förmåga att kunna sätta in dig och förstå verksamhetsprocesser ur ett säkerhetsperspektiv.

Du ska ha en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB. Du ska ha en hög grad av integritet, god samarbetsförmåga och vara lyhörd. Du ska ha god analytisk förmåga och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete.

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad, men även Stockholm kan diskuteras. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, vilket innebär att du måste vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor kontakta säkerhetschefen Mats Ekström eller ställföreträdande säkerhetschefen Håkan Nilsson. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo Saco-s, Anna Anelius ST och Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 18 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/33. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/33
Publicerat 2018-02-21
Sista ansökningsdag 2018-03-18

Tillbaka till lediga jobb