Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för utveckling av beredskap (UB) ska bidra till att aktörer, som har ett ansvar vid olyckor och kriser, kan förbereda förmågan att begränsa konsekvenserna av inträffade händelser, kan leda och fatta beslut inom det egna ansvars- och verksamhetsområdet och kan samverka med andra. Avdelningen bidrar med kunskap, metoder, tekniskt stöd samt utbildning och övning för detta.

Tjänsten som kursutvecklare är placerad på Enheten för utbildningssamordning (USAM). Enheten ansvarar för att samordna, inrikta, utveckla, beställa, utvärdera och kvalitetssäkra utbildningsinsatser. I detta ingår att kartlägga och bedöma målgruppernas behov av utbildning inom området samhällsskydd och beredskap. Enheten ska löpande utveckla beställarrollen och ha god kunskap om kursutbudet inom området. I enhetens ansvar ingår även urval och antagning till utbildningar. Enheten ska vidare säkerställa att det finns en process för att resultat och erfarenheter från forskning, övningar, observatörsinsatser, händelser och underlag från övriga delar av myndigheten omhändertas i utbildningsverksamheten.


Dina arbetsuppgifter

Som handläggare för kursutveckling ska du, i samverkan med MSB:s skolor i Revinge och Sandö, externa leverantörer och sakkunniga inom och utanför myndigheten, vara drivande i MSB:s arbete med kursutveckling.

I din roll kommer du fungera koordinerande mellan olika experter, sakkunniga och undervisande personal. Du kommer att arbeta med utveckling av olika kurser inom myndighetens ansvarsområde. Tjänsten kommer också innebära att arbeta fram kurs- och utbildningsplaner, bidra till pedagogisk utveckling samt kvalitetssäkring av de utbildningar och kurser som myndigheten själv tillhandahåller, beställer eller upphandlar av andra aktörer.

Då kursutveckling ställer höga krav på samverkan och samarbete, och verksamheten finns på flera orter, förutsätter tjänsten resor.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som antingen har en ämneslärarexamen med inriktning mot äldre åldrar eller utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Det är meriterande med erfarenhet av utveckling av utbildning inom olika utbildningsformer och nivåer. Erfarenhet som förstelärare med utvecklingsuppgifter är också meriterande. Vidare bedöms erfarenhet inom och kunskap om samhällsskydd och beredskap som meriterande, liksom statligt arbete.

I din roll som kursutvecklare är du beroende av samarbete och ett strukturerat arbetssätt, varför tjänsten också kräver god samarbetsförmåga, initiativförmåga och förmåga att strukturera arbetet efter behov. Du har goda IT-kunskaper och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska.MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad.
MSB tillämpar provanställning.Tjänsten inrättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad

Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anders Axelsson eller verksamhetsansvarig Per Hulling. Fackliga företrädare är Anders Eriksson (SACO), Andreas Berggren (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växel nr 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 25 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/35. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/35
Publicerat 2018-03-01
Sista ansökningsdag 2018-03-25

Tillbaka till lediga jobb