Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningen ansvarar för MSB:s operativa uppdrag att stärka samhället vid samhällsstörningar. MSB agerar operativt i tre roller; stärker nationell beredskap, driver aktörernas gemensamma hantering samt stärker aktörer med kompetens och materiel genom insatser i Sverige och i andra länder. MSB:s operativa uppdrag har ett allrisk-perspektiv och täcker hela hotskalan från olyckor till katastrofer, kriser och krig.

Operativa avdelningens ledningsstöd (OA-LED) har som huvudsakligt uppdrag att stödja avdelningschefen och ledningsgruppen i den strategiska utvecklingen och kommunikationen av verksamheten. OA-LED driver avdelningens styrprocess.
Ledningsstödet stödjer även avdelningschefen i mötesplanering och ärendehantering, etc samt samordnar vissa övergripande processer och ansvarar, vid behov, för enhetsöverskridande utredningar, projekt eller motsvarande.

Dina arbetsuppgifter

Tjänsten som strategisk rådgivare innebär huvudsakligen att hålla samman avdelningens frågor med koppling till EU, Nato, det nordiska samarbetet, det transatlantiska samarbetet (DHS och Kanada) och Östersjösamarbetet. Det innefattar att ha en helhetsbild över var avdelningen befinner sig i olika frågor inom nämnda områden, samt att se gemensamma beröringspunkter inom avdelningen och myndigheten. Tjänsten ansvarar för arbetet och koordineringen med myndighetens internationella samordningsfunktion. Vidare ska funktionen fungera som ett stöd gentemot enheterna, där genomförandet av sakfrågorna sker.

Tjänsten bidrar även vid behov med övriga underlag, analyser och sammanställningar inom hela den operativa verksamheten och bidrar aktivt till avdelningens styrprocess. Arbetet kräver periodvis att man levererar under stark tidspress och inom flera områden samtidigt.

Din kompetensprofil

Du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande och ska ha mycket god kunskap om och erfarenhet av arbetet inom EU. Arbetet kräver mycket god analytisk förmåga och förmåga att se sammanhang, skapa överblick och kunna urskilja strategiska frågor. Du har en god pedagogisk förmåga och kan skapa delaktighet och inspirera grupper. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Anställningsform

Tjänsten är ett vikariat på heltid fram till 2019-02-28 med möjlighet till förlängning och med tillträde snarast. Tjänsten är placerad vid någon av MSB:s verksamhetsorter. MSB har verksamhet främst i Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge.

 
Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta Anneli Bergholm Söder (avdelningschef) eller Sanna Zandén Kjellén (verksamhetsansvarig). Fackliga representanter är Daniel Hjärne (ST), Anja Holmgren (SACO) samt Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på telefon 0771-240240 (vxl).

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 27 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/42. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/Stockholm/Sandö/Revinge
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/42
Publicerat 2018-03-05
Sista ansökningsdag 2018-03-27

Tillbaka till lediga jobb