Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Övningar är en central del i MSB:s arbete för att utveckla samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och höjd beredskap.

I enheten för övnings uppgift ingår att utifrån en nationell plan samordna och inrikta tvärsektoriella övningar för myndigheterna inom området. Enheten genomför nationella samverkansövningar (SAMÖ), totalförsvarsövning (TFÖ) i samverkan med Försvarsmakten, Barents Rescue 2019 tillsammans med länsstyrelser. Vidare stödjer enheten aktörerna genom övningsvägledningar, metoder, teknik och stöd vid övningar. Effektiv erfarenhetshantering vid övningar är en central del av systematisk övningsverksamhet och enheten ansvarar också för analyser, processer och metodstöd för utvärdering. Övningsverksamheten, nationellt såväl som i en internationell kontext, bedöms öka kommande år. MSB ser utifrån detta ett behov av att utveckla kapaciteten att planera, genomföra och utvärdera övningar med fokus på de förmågor som behöver utvecklas inom totalförsvaret, samt att stödja aktörerna i planering, genomförande av och erfarenhetshantering från övningar.
Enheten har nu behov av att förstärka kompetensen inom området komplexa tvärsektoriella samverkansövningar. Sådana övningar inbegriper nationell, regional och lokal nivå, samt privata aktörer och relationer med andra länder.

Ytterligare information finns på www.msb.se under fliken Utbildning och Övning.

Dina arbetsuppgifter

• driva arbete med planering, genomförande och utvärdering av komplexa tvärsektoriella samverkansövningar inkl inom området civilt försvar
• att säkerställa en effektiv erfarenhetshantering genom hela övningsplaneringsprocessen
• dialog och samverkan med aktörer på lokal, regional och central nivå - offentliga och privata - samt kontakter på internationell nivå
• att aktivt bidra i enhetens arbete med utveckling av övningsverksamheten samt delta i myndighetens interna samverkansprocesser

Din kompetensprofil

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

• för tjänsten relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper med inriktning mot samhällsvetenskap och/eller krishantering.
• flerårig arbetslivserfarenhet inom något eller några av områdena krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar, från offentlig förvaltning eller näringslivet
• erfarenhet av att planera, genomföra och/eller utvärdera övningar
• dokumenterad erfarenhet av att leda projekt eller delta som delansvarig för leveranser inom projekt- eller arbetsgrupp
• dokumenterad analytisk förmåga, förmåga att strukturera och skapa överblick samt leverera på utsatt tid
• god kommunikativ förmåga och förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift
• goda kunskaper i engelska

Meriterande är:

• erfarenhet från internationell övningsverksamhet (EU, Norden, NATO, FN)För tjänsten krävs att du som person:
• tar initiativ samt verkar för att kontinuerligt förbättra verksamheten
• är lyhörd för nya perspektiv och olikheter
• visar mycket god samarbetsvilja genom att skapa goda relationer och ett kommunikativt och inkluderande förhållningssätt
• kan arbeta såväl självständigt som i grupp, och känna eget ansvar
• har hög integritet och är representativ och förtroendeingivande

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Anställningsform

Din anställningsort är Stockholm. Arbetet förutsätter resor. Anställningen är en tillsvidareanställning. Myndigheten tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor så kontakta enhetschef Anne Lindquist Anderberg. Fackliga företrädare är Johan Gert (SACO), Andreas Berggren (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga når du via vår växel 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 2 april 2018, märkt med referensnummer 2018/43. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/43
Publicerat 2018-03-05
Sista ansökningsdag 2018-04-02

Tillbaka till lediga jobb