Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för utveckling av beredskap

Avdelningens uppgift är att bidra till att aktörer som har ett ansvar inom området samhällsskydd och beredskap är förberedda för att hantera konsekvenserna av händelser när de inträffar. För detta krävs att aktörerna kan samverka och leda, att de är utbildade och övade för sin uppgift samt att de har väl fungerande metoder och tekniska stöd. Avdelningen ska stödja berörda aktörer i dessa avseenden och även i övrigt bidra till att samhällets förmåga stärks.

Avdelningen har verksamhet på flera orter, Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge.


Enhetens uppgifter 

Enheten för samverkan och ledning ansvarar för att utveckla och stödja aktörers förmåga till samverkan, ledning och kriskommunikation vid en händelse. Enheten stärker aktörers förmåga att över tid kunna leda och samverka vid samhälls-störningar, genom att stödja dem i utvecklingen av ledningsplatser.

Enheten ansvarar också för MSB:s sammanhållande GIS-funktion och för samordning och utveckling inom områdena kärnenergiberedskap och CBRNE, samt för övergripande samordning av myndighetens arbete inom dessa områden. Arbetet på enheten tar sin utgångspunkt i aktörgemensamt framtagna ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” (Publ.nr MSB777). De gemensamma grunderna för samverkan och ledning kan ses som en aktörsgemensam doktrin för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Dina arbetsuppgifter

Som projektledare – ledningsplatser/robusta försörjningssystem stödjer du bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner i deras arbete att skapa robusta och säkra ledningsplatser för samverkan och ledning.

Arbetet innebär att utföra analyser av den tekniska ledningsförmågan och utifrån dessa presentera förslag till tekniska åtgärder för ledningsplatser, ge råd och stöd till aktörerna vid genomförande av åtgärder samt följa upp och bidragsfinansiera dessa.
Projektledarrollen innebär att driva och stödja flera parallellt pågående projekt och att samordna konsultstöd för projekten.

Tjänsten har ett tydligt utåtriktat och drivande fokus. Uppsökande aktiviteter, samarbete och relationsbyggande är centralt.   

Arbetet medför en del resor, främst inom Sverige.


Din kompetensprofil

Vi söker dig som har teknisk utbildning och har stor erfarenhet av projektledning. Du ska även ha kunskap inom området samhällsskydd och beredskap.

Arbetet förutsätter att du har en personlig mognad och är stabil. Du har en god analytisk förmåga och du arbetar strukturerat och är mål- och resultatorienterad. Du har ett gott omdöme och är tydlig i din kommunikation. Som person är du initiativrik och drivande samtidigt som du är lyhörd och har en mycket god samarbetsförmåga. Du har en helhetssyn, tar hänsyn till olika perspektiv och är samtidigt lojal till fattade beslut.

Du kan utrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna.

Du har körkort klass B. 

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Anställningsform

Tjänsten är tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Niklas Andrén. Fackliga företrädare är Fredrik Götesson (ST), Ann-Britt Paradis (SEKO) och Anders Eriksson (SACO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 25 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/47. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/47
Publicerat 2018-03-07
Sista ansökningsdag 2018-03-25

Tillbaka till lediga jobb