Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

En av våra medarbetare ska vara föräldraledig under 2018. Vi söker nu en vikarie som kan delta i arbetet som handläggare för kommuner, landsting och länsstyrelser. Tjänsten är placerad vid enheten för samverkan och planering och ingår i avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Planering, finansiering och förmågeutveckling inom krisberedskap och civilt försvar är några viktiga uppgifter vid enheten. Det innefattar även arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Verksamheten vid enheten sker utifrån ett målgruppsperspektiv, vilket förutsätter ett nära samarbete med andra medarbetare vid enheten, inom avdelningen och i myndigheten som arbetar nära dessa målgrupper. I det stöd som MSB ger är centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, frivilligorganisationer och privata företag viktiga målgrupper. Enheten består av en enhetschef och en biträdande enhetschef och har medarbetare både i Karlstad och i Stockholm.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i en grupp arbeta med planering, samverkan och stöd till kommuner, landsting och länsstyrelser. Mot dessa målgrupper har gruppen ett sammanhållande och övergripande ansvar för stöd och uppföljning kopplat till lagen om extraordinära händelser (LEH). En del av detta är att följa upp ersättning till kommuner och landsting för deras uppgifter enligt LEH och att stödja aktörerna.En annan del är att delta i normering, metodstöd och återkoppling till målgruppernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetet ska samordnas inom enheten och med andra avdelningar/enheter som har processer som riktar sig mot samma målgrupper.


Din kompetensprofil

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning och som har erfarenhet från arbete inom kommun, landsting eller länsstyrelse. Du har också en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har:• Erfarenhet av samhällets krisberedskap och civilt försvar och särskilt av arbete med LEH-frågor.
• Erfarenhet av metod- och processutvecklingsarbete.
• Erfarenhet av arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter behöver du ha god förmåga att samverka med andra. Du trivs med att arbeta i grupp, kan arbeta självständigt och levererar resultat inom utsatt tid. Du arbetar strukturerat, men är samtidigt flexibel och lösningsinriktad. Du är även analytisk. Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Anställningsform

Tjänsten är ett vikariat till och med 31 december 2018, med viss möjlighet till förlängning. Placeringsort är Karlstad eller Stockholm. 

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare. 

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Annika Elmgart eller biträdande enhetschef Lena Tellvik. Fackliga företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan 

ska vara inkommen till MSB senast den 27 mars 2018, märkt med referensnummer 2018/51.Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm eller Karlstad
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/51
Publicerat 2018-03-09
Sista ansökningsdag 2018-03-27

Tillbaka till lediga jobb