Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen bildades första januari 2018 och ansvarar för MSB:s arbete med samhällets informations- och cybersäkerhet samt driver och håller samman arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur. I arbetet ingår att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Avdelningen svarar för regelgivning inom sitt verksamhetsområde och för utveckling av samhällets arbete med kontinuitetshantering och kritiska beroenden. Avdelningen ska lämna råd och stöd i förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer. Avdelningen svarar för den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Avdelningen svarar för att vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/114/EG. Avdelningen ska också stödja medieföretagens beredskapsplanering. Avdelningen ska stödja myndighetens centrala analysprocess samt inom sitt område bidra till internationell samverkan och samverkan inom ramen för NATO och EU-samarbetet. Avdelningen leds av en avdelningschef och delas in i fyra enheter. Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering, enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet, enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete samt enheten för verksamhetssamordning och strategisk analys. Avdelningen kommer att fortsätta att växa och består idag av totalt cirka 60 medarbetare, de flesta placerade i Stockholm.

Dina arbetsuppgifter

Som avdelningschef ingår du i myndighetens ledningsgrupp. I din roll bidrar du till samordning och utveckling av hela MSB:s verksamhet. Inom avdelningen ansvarar du för strategisk ledning av verksamhet, personal och ekonomi. Du leder, styr och samordnar verksamheten med myndighetens uppdrag och mål som utgångspunkt. I uppgiften ingår att utveckla, planera och prioritera för en effektiv verksamhet. Du har personalansvar för de fyra enhetscheferna.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har flerårig chefserfarenhet från en kunskapsintensiv organisation och gärna har erfarenhet av att leda genom andra chefer. Du har goda kunskaper om samhällets krisberedskap och erfarenhet av att arbeta med frågor inom informations- och cybersäkerhet. Du behöver också ha goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt erfarenhet från statlig myndighet. Du har även förståelse för den politiska struktur myndigheten verkar inom. Har du kunskaper om skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur är det en fördel. Du har en akademisk utbildning inom ett relevant område. Tjänsten kräver också en mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och i skrift både på svenska och på engelska samt erfarenhet av mediakontakter. Uppdraget innebär många kontaktytor och det är därför viktigt att du är en god kommunikatör och att du kan samordna olika intressen och behov. Som avdelningschef ska du skapa förutsättningar för samarbeten både internt och externt på nationell och internationell nivå.
Ditt ledarskap präglas av prestigelöshet, gott omdöme och personlig mognad. Du har förmågan att skapa tillit och förtroende och bidrar på så sätt till att skapa goda resultat, en god arbetsmiljö, delaktighet och samverkan. Då området växer och är under utveckling behöver du vara uthållig i att driva verksamheten framåt samtidigt som du skapar trygghet och engagemang. Vi fäster mycket stor vikt vid ledarskapet, personliga egenskaper och säkerhetsmedvetenhet, samt förmågan att ta ett helhetsansvar för att utveckla avdelningen och MSB. MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Placeringsort är Stockholm.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta Generaldirektör Dan Eliasson. Facklig företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Karin Albinson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan 

ska vara inkommen till MSB senast den 24 maj 2018, märkt med referensnummer 2018/80. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem. MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/80
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-05-24

Tillbaka till lediga jobb