Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Verksamhetsskyddsenheten består av sju medarbetare och leds av myndighetens säkerhetschef.  Myndighetens interna verksamhetsskydd är indelat i områdena informationssäkerhet, säkerhetsskydd, personsäkerhet, brandsäkerhet och fysiskt skydd. Enhetens uppgift är att inom dessa områden vara normerande och stödjande samt ansvara för uppföljning av efterlevnaden.

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar med myndighetens processer kring säkerhetsskydd (enligt säkerhetsskyddslagen). Detta innebär att du bland annat kommer att arbeta med initiering, upprättande, uppföljning och avslut av säkerhetsskyddsavtal.

Du kommer att ha kontakt med leverantörer och genomföra aktiviteter som krävs för att kunna godkänna en leverantör som ska inneha ett säkerhetsskyddsavtal.

Du planerar och genomför uppföljning- och kontroll av säkerhetsskyddsavtal i samverkan med verksamheten.

Du deltar i enhetens övriga verksamhetsområden vilket kommer att innebära att du även kommer att delta i olika ärenden inom enhetens ansvarsområde. Du deltar i fortsatta utvecklingen av MSB:s ledningssystem för informationssäkerhet och utvecklingen av övriga områden inom MSB:s verksamhetsskydd.

Arbetsuppgifter kommer att variera allt ifrån att ta fram strategiska beslutsunderlag till myndighetsledningen till att hantera olika rutinmässiga ärenden. 

Att vara uppdaterad om utvecklingen inom säkerhetsområdet och ser återkommande vidareutbildning som en naturlig del i ditt arbete.

Tjänsten innebär resor till myndighetens och i vissa fall leverantörers olika verksamhetsställen.

I arbetsuppgifterna ingår det även att genomföra utbildningar och informationsinsatser inom verksamhetsskyddsområdet.

Din kompetensprofil

Du ska ha erfarenhet av att arbeta inom säkerhetsskyddsområdet och bör ha erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsavtal. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningar, delta i säkerhetsanalysarbete, genomföra uppföljning och kontroll inom ramen för säkerhetsskydd.
Du har en akademisk utbildning eller en eftergymnasial utbildning (minst två år) som MSB bedömer vara relevant. Vi ser gärna att du har utbildning inom säkerhetsskyddområdet.
För att kunna utföra ditt arbete krävs det att du har god kunskap om relevanta regelverk såsom lagar, förordningar och standarder i synnerhet säkerhetsskyddslagstiftningen.
Du ska ha en god förmåga att utrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska.
Dina personliga egenskaper värderas högt då du ska kunna arbeta enskilt och i grupp samt kunna representera ditt och enhetens arbetsområde inom och utanför MSB. Du ska ha en hög grad av integritet, god samarbetsförmåga och vara lyhörd. Du ska ha god analytisk förmåga.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. Placering i Stockholm kan eventuellt diskuteras. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, vilket innebär att du måste vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor kontakta säkerhetschefen Mats Ekström eller ställföreträdande säkerhetschefen Håkan Nilsson. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo SACO och Anna Anelius ST och Leif Fröhlen SEKO. Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 27 maj 2018, märkt med referensnummer 2018/83. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad, eventuellt kan Stockholm diskuteras
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/83
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-05-27

Tillbaka till lediga jobb