Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Rättsfunktionen är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet som bl.a. omfattar skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Rättsfunktionen är en del av myndighetsledningens stöd och leds av chefsjuristen med stöd av en biträdande funktionschef. I funktionen ingår en rättsinformatör och tretton myndighetsjurister.

Myndighetsjuristernas arbete domineras av förvaltningsrättsliga frågor i vid mening, men det förekommer även uppgifter inom ett flertal andra rättsområden, t.ex. civilrätt, internationell rätt och miljörätt. Regelgivning är ett tydligt inslag i arbetet. Vidare arbetar funktionen i ökande omfattning med frågor som har anknytning till totalförsvaret.

Dina arbetsuppgifter

Din huvudsakliga uppgift är att lämna juridisk rådgivning, med fokus på förvaltningsrättsliga frågor, offentlighet och sekretess m.m. Utöver det kommer du även att lämna rättsligt stöd inom ramen för rättsområden som anknyter till myndighetens sakverksamheter.

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med sakkunniga inom myndighetens olika verksamhetsområden, t.ex. samhällsvetare, ingenjörer och kommunikatörer. Arbetet innehåller externa kontakter med såväl näringsliv som andra myndigheter och är förknippat med resor, främst inom landet.

Din kompetensprofil

Du ska ha juris kandidatexamen/juristexamen samt god erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, helst vid statlig myndighet. Det är meriterande om du har kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet eller totalförsvaret och erfarenhet från arbete i någon av de myndigheter som ingår där. Arbete i domstol är även det meriterande, men inget krav.

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. Det är viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är också viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

 Anställningsform

Tjänsten är placerad i Stockholm eller Karlstad och är ett vikariat på heltid till och med 2019-09-30 med tillträde enligt överenskommelse.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta chefsjuristen Anna Asp, tfn 010-240 41 21 eller biträdande funktionschefen Torkel Schlegel, tfn 010-240 50 69.

Fackliga företrädare är Jörgen Mähler Saco-S, Jan Karlsson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via vår växel på tel. 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 10 juni 2018, märkt med referensnummer 2018/85. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad/Stockholm
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/85
Publicerat 2018-05-14
Sista ansökningsdag 2018-06-10

Tillbaka till lediga jobb