Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Operativa avdelningen ansvarar för myndighetens operativa verksamhet, vilket bl.a. inkluderar insatsverksamhet och samordning av myndigheter och andra aktörers hantering av nationella kriser. Inom området internationell insatsverksamhet arbetar vi med humanitära hjälpinsatser, katastrofriskreducering, tidig återuppbyggnad, civil konflikthantering samt humanitär minhantering i länder som drabbats av katastrofer eller konflikter. Avdelningen stödjer även svenska kommuner med materiel och personal i händelse av större naturolyckor då kommunala resurser är otillräckliga.

Enheten för operativ personal

Enheten för operativ personal (OA-OP) ansvarar för att kompetensförsörja den operativa verksamheten, vilket görs med olika, behovsanpassade, verktyg. Rätt kompetens i rätt tid är avgörande för den operativa verksamhetens resultat och effekt. Som en del av detta, ansvarar enheten för förberedelse och kompetensutveckling av den operativa personalen samt att insatspersonalen har ett bra hälsostöd före, under och efter insatser.

Enheten för operativ personal har mycket breda kontaktytor och samverkar löpande internt och externt i genomförandet av verksamheten. För att utföra enhetens uppdrag med hög kvalitet och effektivitet krävs därför ett självständigt och ansvarstagande förhållningssätt, samt ett mycket bra samarbete med andra berörda personer, enheter och aktörer.

Vi erbjuder dig

Som psykosocial rådgivare erbjuder vi dig en attraktiv arbetsplats med varierande och intressanta arbetsuppgifter i en myndighet med hela världen som arbetsfält.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som psykosocial rådgivare ingår i enhetens hälsofunktion tillsammans med medicinska koordinatorer. Tjänsten är central i arbetet med att förebygga och stödja insatspersonal genom utbildning, proaktivt arbete, samtal och uppföljning som en del av myndighetens arbetsgivaransvar vid internationella insatser. I arbetet ingår att planera och genomföra utbildningar, informera personal inför insatser, kunskapsinhämtning av psykosociala förhållanden i insatsländer, genomföra stödjande samtal och hemkomstsamtal och vid behov organisera stöd till insatspersonal med behov av bearbetning.

Vidare ingår även teamstöd och teamutveckling i tjänsten. Det innebär att stödja team och insatschefer inför och under insatser samt löpande inhämta kunskap för att, vid behov, ge stöd till teamets utveckling.

Hälsofunktionen deltar dessutom i, och bidrar till, genomförande och utveckling av MSB:s bredare omsorgsansvar (duty of care) tillsammans med övriga berörda funktioner. 

Tjänsten innefattar även samverkan med andra myndigheter/organisationer såväl nationellt som internationellt samt arbetsuppgifter kopplade till planering och genomförande av utbildningar samt övningar. Du ska även vara beredd att bidra i genomförandet av enhetens arbetsuppgifter i övrigt.

I tjänsten förväntas du, ibland med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt.

Din kompetensprofil

Du är:

• legitimerad psykolog eller legitimerad sjuksköterska, eller har akademisk beteendevetenskaplig utbildning.

Du har:

• dokumenterad erfarenhet inom psykosocialt stöd och/eller stress- och krishantering.
• vana av att arbeta med samtalsstöd och har ett coachande arbetssätt.
• en pedagogisk kunskap som fungerar i ett mångkulturellt sammanhang.
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• god datorvana.

Meriterande är:

• erfarenhet från arbete relaterat till psykosocialt stöd samt stress- och krishantering i en internationell kontext.
• kunskaper och erfarenheter som gör att du kan bidra till genomförandet av arbetsuppgifterna vid enheten i övrigt.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och som person ser vi att du:

• har förmåga att skapa förtroende genom samarbete, samt motiverar och kommunicerar med andra för att bidra till att nå gemensamma mål.
• tar egna initiativ samt skapar kontakter av relevans för ditt arbete.
• har en vilja att ständigt förbättra verksamheten och lära av erfarenheter.
• har ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt där du håller uppsatta tidsramar.
• är trygg och stabil med god självkännedom och integritet.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 1 oktober 2018 eller enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas. Tjänsten är placerad i Karlstad.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor om tjänsten kontakta biträdande enhetschef Jenny Wärja. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, SEKO. Samtliga nås på 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 18 juni 2018, märkt med referensnummer 2018/94. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. 
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/94
Publicerat 2018-05-28
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Tillbaka till lediga jobb