Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för utveckling av beredskap

Avdelningens uppgift är att bidra till att aktörer som har ett ansvar inom området samhällsskydd och beredskap är förberedda för att hantera konsekvenserna av händelser när de inträffar. För detta krävs att aktörerna kan samverka och leda, att de är utbildade och övade för sin uppgift samt att de har väl fungerande metoder och tekniska stöd. Avdelningen ska stödja berörda aktörer i dessa avseenden och även i övrigt bidra till att samhällets förmåga stärks.

Avdelningen har verksamhet på flera orter, Karlstad, Stockholm, Sandö och Revinge.


Övningsenheten

Övningar är en central del i MSBs arbete för att utveckla samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och höjd beredskap.  I enheten för övnings uppgift ingår att utifrån en nationell plan samordna och inrikta tvärsektoriella övningar för myndigheterna inom området. Enheten genomför nationella samverkansövningar (SAMÖ) och stödjer övningsverksamhet inom samhällsskydd och beredskap samt genomför övningar kopplat till utvecklingen av civilt försvar/totalförsvar. Enheten tar även fram övningsvägledningar, övningsutbildningar, metoder, teknik och stöd vid övningar. Effektiv erfarenhetshantering vid övningar är en central del av systematisk övningsverksamhet och enheten ansvarar också för analyser, processer och metodstöd för utvärdering.

Ytterligare information finns på www.msb.se under fliken Utbildning och Övning.

Arbetsuppgifter

Som biträdande chef bildar du tillsammans med enhetschefen ett ledningsteam för enheten. I arbetsupp­gifterna ingår att tillsammans med enhetschefen inrikta, organisera och följa upp enhetens arbete. Du har budgetansvar och delat personalansvar samt genomför utvecklingssamtal och lönesamtal m.m. Du bistår enhetschefen med att utveckla verksamheten och deltar i olika styr- och arbetsgrupper och enskilda uppdrag. Du ansvarar för att verksamheten utvecklas kontinuerligt för att möta förändringar och omvärldens behov och förutsättningar, att verksamheten har strategier som styr arbetet och att processer och rutiner finns och följs. Du ska också medverka i samverkan såväl internt inom MSB som med externa aktörer.

Kompetensprofil

Vi söker dig som har för tjänsten relevant akademisk utbildning med inriktning mot samhälls­vetenskap och/eller krishantering. Du har ledarerfarenhet och mycket goda kunskaper om de processer som ligger till grund för inriktning och utveckling av området samhällsskydd och beredskap. Du har mycket god kunskap om krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar. Du har mycket god kunskap om samverkan och ledning inom området och du har också god förvaltnings­kunskap och erfarenhet av att arbeta med organisationer inom krisberedskap.

Ditt ledarskap präglas av samverkan, engagemang och resultat och du arbetar övergripande och målinriktat. Du har förmåga att arbeta processinriktat, driva förändringsarbete och är van vid och bekväm med att fatta beslut.

Vidare är du en god kommunikatör som på ett genomtänkt, tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet. Du har god analytisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och i skrift såväl på svenska som på engelska. Du har även en god förmåga att skapa nätverk.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform

Tjänsten är tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnade på 4 år. Placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Anne Lindquist Anderberg. Fackliga företrädare är Fredrik Götesson (ST), Ann-Britt Paradis (SEKO) och Johan Gert (SACO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 24

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 22 juni 2018, märkt med referensnummer 2018/109. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/109
Publicerat 2018-06-11
Sista ansökningsdag 2018-06-22

Tillbaka till lediga jobb