Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Har du ett stort intresse av att jobba med informationssäkerhet och/eller IT-säkerhet på nationell nivå?

Just nu söker vi en handläggare cybersäkerhet till enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.  

Enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet arbetar med kommunikationssäkerhet, signalskydd, standardisering av säkerhet i it-produkter, medie- och etermedieberedskap, skydd av samhällsviktig verksamhet, industriella styr- och kontrollsystem samt rymdväder och rymdinfrastrukturfrågor.

Dina arbetsuppgifter

Som handläggare informationssäkerhet med inriktning på standardisering är du ansvarig för att utforma, planera och samordna det arbete som sker avseende standardisering av säkerhet med stöd av internationella standarder så som Common Criteria. Du ansvarar även för att stödja andra avdelningar avseende informationssäkerhet inom ditt kompetensområde och detta inkluderar även möten med andra myndigheter och aktörer samt stöd till externa parter.

Du kommer ha en aktiv roll i utformningen av det fortsatta arbetet med standardisering och kommer aktivt bidra till att öka informationssäkerheten i samhället genom att verka för normer, rekommendationer och krav på it-säkerhet tas fram och utvecklas över tid. Du kommer som expert granska it-produkters säkerhetsförmågor, bedöma hot, risker och sårbarheter utifrån produkterna och de system där de ingår. Du kommer också att använda dessa kunskaper till att arbeta strategiskt och samordnande med utvecklingen av it-säkerhet på samhällsnivå.

Arbetsuppgifterna inkluderar samverkan på nationell och internationell nivå och med detta kommer du ansvara för att organisera och leda projekt och samverka med externa parter. Du kommer bland annat att företräda MSB i olika internationella fora. Dina arbetsuppgifter inkluderar också att ansvara för genomförande av analyser, studier och framtagande av rapporter av olika slag inom ansvarsområdet.

I arbetsuppgifterna ingår att stödja arbetet med remisser, uppdrag och utredningar inom enheten och avdelningen.

Din kompetensprofil

För att söka anställning som handläggare har du ett stort intresse av att jobba med informationssäkerhet och/eller it-säkerhet på nationell nivå. Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper av arbete med informations- och cybersäkerhet och standardisering. Har du arbetat med standardisering och kravställning på säkerhet vid en myndighet, har goda kunskaper inom informations- och cybersäkerhet samt skydd av samhällsviktig verksamhet ser vi det som meriterande. Det är också meriterande om du specifikt har erfarenhet av att ha arbetat med, eller kunskap om ISO 27000-standardens krav på systematiskt informationssäkerhetsarbete. Du ska ha vana av samordning, uppföljning och planering och med en förmåga att tänka strategiskt och ha ett brett perspektiv på frågor.

Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Att ta ansvar för dina uppgifter och att driva ditt arbete framåt är något som faller sig naturligt och som du ser som självklart. Då arbetet innebär många kontakter har du lätt för att skapa och kvarhålla goda relationer, och det är viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift i både svenska och engelska. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställningsform

Tjänsten är placerad företrädesvis i Stockholm och är en tills­vidareanställning. Myndigheten tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Lars-Göran Emanuelson. Facklig företrädare är Mona Pütsep SACO, Frida Billström ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 21 november 2018, märkt med referensnummer 2018/164. Vi ber dig i första hand att söka tjänsten via vårt intranät för att på så sätt bättre samordna de ansökningshandlingar som kommer in. Har du inte tillgång till MSB:s intranät kan du maila in din ansökan till registrator@msb.se eller skicka per post till MSB, Registrator, 651 81 Karlstad.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

                     

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Måndaslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/164
Publicerat 2018-10-18
Sista ansökningsdag 2018-11-21

Tillbaka till lediga jobb