Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Rättssekretariatet är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar för juridiskt expertstöd till MSB:s hela verksamhet.

Rättssekretariatet leds av myndighetens rättschef, och är indelat i två rättsenheter. I rättssekretariatet ingår tretton myndighetsjurister samt en rättsinformatör, varav de flesta finns i Karlstad. I rättssekretariatet ingår även en senior juridisk rådgivare som är direkt underställd rättschefen.

Rättssekretariatets arbete domineras av förvaltningsrättsliga frågor i vid mening, men det förekommer även uppgifter inom ett flertal andra rättsområden, t.ex. civilrätt, internationell rätt och miljörätt. Regelgivning och EU-rättsliga frågor är tydliga inslag i arbetet. Vidare arbetar rättssekretariatet i ökande omfattning med frågor som har anknytning till totalförsvaret.

MSB söker nu en kvalificerad jurist, tillika enhetschef för Rättsenhet 2 vid Rättssekretariatet. Inom enheten hanteras huvudsakligen rättsliga frågor rörande totalförsvar och krisberedskap, räddningstjänstjuridik och förebyggande brand samt befolkningsskydd, övergripande EU-rätt och internationell rätt, nationella och internationella insatser samt miljö- och Sevesofrågor.

I enhetens ansvarsområde ingår även föreskriftsarbete, remisshantering m.m.

Vid Rättsenhet 2 arbetar sammanlagt sex jurister, inklusive enhetschefen.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef leder, inriktar och prioriterar du arbetet vid enheten och du har personalansvar för enhetens medarbetare. Du ansvarar också för att kvalitetssäkra enhetens juridiska rådgivning och stödja medarbetarna i deras roll som myndighetsjurister. Uppdraget innefattar utöver chefsrollen även att delta i löpande juridisk rådgivning, kvalificerat utredningsarbete m.m. främst inom ramen för enhetens verksamhetsområde i mån av tid.

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med sakkunniga inom myndighetens olika verksamhetsområden, t.ex. samhällsvetare, ingenjörer och kommunikatörer. Arbetet innehåller externa kontakter med såväl näringsliv som andra myndigheter och är förknippat med resor, främst inom landet.

Din kompetensprofil

Du ska ha juris kandidatexamen/juristexamen samt god erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, helst vid statlig myndighet. Du ska vidare ha erfarenhet inom de rättsområden i övrigt som enheten huvudsakligen ansvarar för.

Det är meriterande om du har dokumenterad chefs- eller ledarerfarenhet, men det är inget krav. Du bör dock ha ett stort engagemang och intresse för att leda och utveckla både medarbetare och verksamhet. Du bör också ha förmåga att arbeta proaktivt och att ta initiativ.

Eftersom föreskriftsarbete ingår i enhetens arbetsuppgifter är det också meriterande om du har erfarenhet av regelgivning och/eller tillsynsfrågor. Det är också meriterande om du har kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet eller totalförsvaret och erfarenhet från arbete i någon av de myndigheter som ingår där.

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, samarbeta och ta initiativ. Som person ska du upplevas prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. Det är viktigt att du har förmåga att sätta in juridiken i olika sammanhang och att du kan bidra till att lösa frågeställningar som sträcker sig utanför den rena rättstillämpningen. Det är också viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris. 

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Placeringsort är Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta chefsjuristen Anna Asp, tfn 010-240 41 21.

Fackliga företrädare är Jörgen Mähler Saco-S, Jan Karlsson ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via vår växel på tel. 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 14 november 2018, märkt med referensnummer 2018/173. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/173
Publicerat 2018-10-24
Sista ansökningsdag 2018-11-14

Tillbaka till lediga jobb