Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

MSB inrättar en kommunikationsavdelning. Kommunikationsavdelningen organiseras under myndighetsledningen och avdelningens uppdrag är att, tillsammans med myndighetens högsta ledning, göra MSB:s verksamhet, uppdrag och strategiska inriktning tydliga och kända såväl internt som externt.

Kommunikationsverksamheten vid MSB är omfattande och komplex och innefattar såväl ordinarie intern och extern kommunikation inklusive kanalutveckling etc., som kommunikation till följd av olika händelser i vår omvärld och som stöd till samhällets samlade kommunikation inför och under olyckor och kriser. Då den nuvarande kommunikationsdirektören har sökt sig till andra uppdrag inom myndigheten söker vi nu en kommunikationsdirektör, tillika chef för kommunikationsavdelningen, till ett av de mest spännande och utmanande kommunikationsuppdragen i statsförvaltningen.

Dina arbetsuppgifter

Ditt primära uppdrag kommer att vara att föreslå organisation och struktur för den nya avdelningen som ska bildas samt fastställa rollbeskrivningar för de befattningar som ska ingå i avdelningen. Ditt ansvar är att proaktivt driva MSB:s kommunikationsarbete såväl internt som externt. Detta ansvar kan anges i fyra huvudsakliga delar:

  • Säkerställa att myndighetsgemensamma förutsättningar skapas för ett så effektivt, värdeskapande och kvalitativt kommunikationsarbete som möjligt.
  • Säkerställa att arbetet med att stärka MSB:s varumärke och förtroende sker systematiskt och samlat som en del av myndighetens strategiska utvecklingsarbete.
  • Säkerställa att förändringskommunikation och annan strategisk kommunikation stödjer myndighetens interna utveckling.
  • Säkerställa att kommunikationsperspektivet omhändertas i alla aspekter av myndighetens verksamhet.

Som kommunikationsdirektör ingår du i myndighetens ledningsgrupp. I din roll bidrar du till samordning och utveckling av hela MSB:s verksamhet. Inom avdelningen ansvarar du för strategisk ledning av verksamhet, personal och ekonomi. Du leder, styr och samordnar verksamheten med myndighetens uppdrag och mål som utgångspunkt.

Din kompetensprofil­­

Du har relevant akademisk utbildning inom kommunikationsområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att driva strategisk kommunikation och kommunikationsplanering på ledningsnivå. Du har erfarenhet av högre chefspositioner inom större organisationer samt erfarenhet av att leda genom andra.

Du har erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor samt av att driva förändringsprocesser och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

Då avdelningen kommer att nybildas behöver du vara uthållig i att driva utveckling av verksamheten samtidigt som du skapar trygghet och engagemang. Ditt ledarskap präglas av prestigelöshet, tydlighet, gott omdöme och personlig mognad. Du har förmågan att skapa tillit och förtroende och bidrar på så sätt till att skapa goda resultat, en god arbetsmiljö, delaktighet och samverkan.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tidsbegränsat chefsförordnande och är placerad i Karlstad eller i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. Resor i tjänsten förekommer, främst mellan myndighetens kontor i Karlstad och Stockholm. Den nya avdelningen kommer att vara organiserad i såväl Karlstad som Stockholm.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta generaldirektör Dan Eliasson eller Svante Werger, senior rådgivare till myndighetsledningen. Fackliga företrädare är Jan Karlsson (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 24

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 11 november 2018, märkt med referensnummer 2018/174. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm eller Karlstad
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/174
Publicerat 2018-10-24
Sista ansökningsdag 2018-11-11

Tillbaka till lediga jobb