Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Planerings- och uppföljningsenheten finns på avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningens uppgift är att organisera myndighetens administrativa expertområden inom planerings- och uppföljningsprocessen samt budget och prognosverksamheten, personal, it, ekonomi, kommunikationsstöd, informationshantering, intern service, säkerhet och verksamhetsutveckling.

Planerings- och uppföljningsenheten

Enheten har i uppgift att äga och ansvara för myndighetens styr-, planerings- och uppföljningsprocess samt budget och prognosverksamhet. I uppgifterna ingår också att ansvara för myndighetens årsredovisning . Till uppgifterna hör att ansvara för att hålla samman arbetet med myndighetens arbete med risk och sårbarhetsanalys enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Därutöver även ansvara för att myndigheten arbetar med riskanalys enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.

Arbetsuppgifter

Som chef för enheten leder du verksamheten och har personal- och budgetansvar. I arbets­upp­gifterna ingår att inrikta, organisera och följa upp enhetens arbete.  

Vidare ska du verka för att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter, avdelningar och externa samarbetspartners.  

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och ska på ett proaktivt sätt och i nära samarbete med dina kollegor säkerställa att myndigheten håller en hög kvalitet inom ansvarsområdet.

Kompetensprofil

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar. Du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat planerings-, uppföljnings-, budgeterings-, och prognosarbete i statlig verksamhet. Du har också erfarenhet av utveckling av styrprocesser.

Du har relevant akademisk utbildning och god kunskap om offentlig förvaltning samt har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.

Du står för ett coachande ledarskap och har förmåga att skapa värde genom att se till helheten. Du är tydlig i din kommunikation och har genom ett gott bemötande lätt för att skapa kontakter och bygga nätverk. Du har god samarbetsförmåga och har intresse av att utveckla såväl medarbetarna som verksamheten. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du är trygg i dig själv och har en personlig mognad.

Anställningsform

Tjänsten är placerad i Karlstad och är en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Arbetet medför en hel del resor, då vi har verksamhet på olika orter.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, vilket innebär att du måste vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Jonas Norén. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (SACO), Anna Anelius (ST) och Leif Fröhlén (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 18 november 2018, märkt med referensnummer 2018/175. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar, vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättninng
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/175
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-18

Tillbaka till lediga jobb