Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Just nu söker vi en vikarierande controller till avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten arbetar med före­byggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informations- och cybersäkerhets­området.  I detta arbete utvecklar MSB strategier och handlingsplaner på området genom samverkan med samhällets aktörer. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom skydd av samhällsviktig verksamhet, medieberedskap och signalskydd.

Vid avdelningen finns för närvarande ca 70 medarbetare. Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är delad mellan Stockholm och Karlstad och tjänsten är placerad i Stockholm. Avdelningen ska stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Avdelningen arbetar med före­byggande informationssäkerhetsarbete och it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informations- och cybersäkerhets­området.  I detta arbete utvecklar avdelningen strategier och handlingsplaner på området bl.a. genom samverkan med samhällets aktörer. Avdelningen har även särskilda uppgifter inom skydd av samhällsviktig verksamhet, medieberedskap och signalskydd.

Enheten för verksamhetssamordning och strategiska analys har tre huvuduppdrag, att bistå avdelningschefen i styrningen av avdelningen, genomföra strategiska analyser samt driva och hålla samman uppdrag av strategisk och avdelningsövergripande karaktär. Enheten ansvarar därmed för avdelningens planering och uppföljning, budgetarbete samt rapportering. Enheten har också det sammanhållande ansvaret för arbetet med remisser, uppdrag och utredningar samt kommunikations-, forsknings- och studiefrågor, totalförsvarsfrågor samt nationella och internationella frågor. Enheten ansvarar också för att analysera och bedöma omvärldsutvecklingen inom området informations- och cybersäkerhet.

Nu söker vi dig som brinner för budgetfrågor och verksamhetsuppföljning till stöd för att genomföra avdelningens uppgifter.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att stödja enhetschefen för verksamhetssamordning och strategisk analys med att utifrån ett avdelningsperspektiv praktiskt arbeta med budget, prognoser och ekonomiska analyser samt verksamhetsplanering.

Din kompetensprofil

Vi söker dig med erfarenhet från arbete med planering, uppföljning och redovisning inom offentlig förvaltning, gärna statlig förvaltning. Du har relevant akademisk utbildning och en god förmåga att göra ekonomisk information begriplig och relevant.

Som person är du samarbetsinriktad och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga. För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, lämplighet och säkerhetsmedvetenhet samt förmågan att vara flexibel och arbeta med flera aktiviteter samtidigt.

Övrigt

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till den 1 juli 2019 med möjlighet till förlängning. Placeringsort är Stockholm. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säker­hets­klassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Linda Ericson. Facklig företrädare är Mona Pütsep SACO, Frida Billström ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 21 november 2018, märkt med referensnummer 2018/176. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2018/176
Publicerat 2018-10-29
Sista ansökningsdag 2018-11-21

Tillbaka till lediga jobb